La Astoria 2

Saigon Domaine

MoT+++ office and multi project space
La Astoria 2room 02.08
383 Nguyen Duy Trinh, ward Binh Trung Tay, district 2
HCMC, Vietnam

Tuesday – Friday: 3-6pm
Saturday: 3-9pm


+1 trash ♻ 🗑, an art warehouse
Saigon Domaine, ground floor
1057 Binh Quoi, ward 28, district Binh Thanh
HCMC, Vietnam

Tuesday & Friday: 6-9pm
or by appointment

please leave a message by filling the form below. we’ll try get back to you asap.văn phòng và không gian đa năng của chúng tôi
La Astoria 2phòng 02-08
383 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, quận 2
TP.HCM, Việt Nam

Thứ ba – Thứ sáu: 3-6pm
Ngày thứ bảy: 3-9pm


+1 nhà kho tác phẩm nghệ thuật +1 trash ♻ 🗑
Sài Gòn Domaine, tầng trệt
1057 Bình Quới, quận Bình Thạnh, phường 28
TP.HCM, Việt Nam

thứ ba & thứ bảy: 6-9pm
hoặc theo lịch hẹn

vui lòng để lại lời nhắn bên dưới. chúng tôi sẽ cố gắng hồi đáp sớm.