MoT sound

mot | mọt | termite
‘when termites are threatened or disturbed, they communicate by banging their heads against the walls of their tunnels. this creates a dry rattling that human ears can hear. termites, however, cannot hear audible noise, they react to the vibration they feel..’

if you are an artist that would like to be involved in the project please message us at info[@]motplus.xyz or via Facebook. we are looking for any type of performance that relates in some way to sound.

MoT is an experimental sound project delivering artists and audiences from their daily auditory experiences. each session will feature a series of performances from local and international sound artists. pieces will vary greatly, but together they hope to offer and encourage conceptual sonic expression unfettered by genre-based preconditions. MoT gives producers an exceptional freedom to explore the textural and performative aspects of their work, both of which are unfortunately static in most live sound/music shows. MoT merges sound and art to consider the possibilities of experimentation and performance. different blends of chance elements, improvisation, and composition, coupled with diverse instruments of production, will investigate our relation to the audible world, and how that relationship might change when experienced collectively. MoT is organized by MoT+++, a non-profit independent project space for contemporary art. entrance fee could be free or not depending on the venue we can afford to get each time. if you are an artist, of any kind, that would like to be involved in the project please email us at info@motplus.xyz or via Facebook. we are looking for all types of performance that relate in some way to sound.
MoT là một dự án âm thanh thể nghiệm đem nghệ sỹ và khán giả vượt ra khỏi những trải nghiệm thính giác thường nhật. Mỗi buổi diễn sẽ giới thiệu một chuỗi các màn biểu diễn từ những nghệ sỹ âm thanh địa phương và quốc tế. những màn diễn khác nhau được đặt cạnh nhau hy vọng có thể đưa ra cũng như khuyến khích biểu đạt âm thanh mang tính ý niệm và không bị ràng buộc bởi những tiền đề về thể loại. MoT trao cho các nhà sản xuất âm nhạc sự tự do hiếm gặp để khám phá những khía cạnh thuộc về kết cấu và mang tính thực tiễn trong các tác phẩm, hai yếu tố đáng tiếc thay vẫn cứng và tĩnh trong đa phần các chương trình âm nhạc/âm thanh sống. MoT hoà trộn âm thanh và nghệ thuật để cân nhắc tới những khả năng của thể nghiệm và trình diễn. sự pha trộn phong phú của những yếu tố ngẫu nhiên, sự ứng tác, cũng như phần nhạc sáng tác trước, hợp chung với những công cụ hoà âm phối khí đa dạng, sẽ giúp khảo tra mối quan hệ của ta với thế giới của những thanh âm và cách mà mối quan hệ đó có thể thay đổi trong bối cảnh trải nghiệm tập thể. MoT được tổ chức bởi MoT+++, một không gian dự án độc lập phi lợi nhuận dành cho nghệ thuật đương đại. vé vào cửa: tuỳ theo địa điểm tổ chức chúng tôi sẽ thu phí vào cửa hoặc không. nếu bạn là nghệ sĩ làm việc trong bất cứ mảng nào và muốn tham gia vào dự án xin gửi thư điện tử cho chúng tôi vào email info@motplus.xyz or via Facebook. chúng tôi đang tìm kiếm mọi loại hình trình diễn phần nào liên quan tới âm thanh, bạn sẽ được trả thù lao khi tham gia chương trình.