about

MoT+++ is an independent, artist-run space located in Ho Chi Minh City, Vietnam. together, the MoT+++ team and collective work collaboratively with artists to create an experimental environment that encourages artists to push the boundaries of their practice.

established as a project space in 2015, MoT+++ has since expanded to include MoT (sound), a +1 museum by any other name, +1 collective, +1 library and +1 residency. additional +1s are added as the space continues to grow and develop its artistic and collaborative practices.

MoT sound
+1 contemporary space
+1 nice place for experimentation
+1 museum by any other name
+1 library 
+1 collective
+1 residency
+1..


history

opening first in central Saigon, MoT+++ originally launched as Dia Projects Dong Khoi. the project space was formed in 2015 as a collaboration between artists Tran Thanh Ha (artistic pseudonym: Cam Xanh), and Richard Streitmatter-Tran of Dia Projects/Studio. from the beginning it marked itself as a place for experimentation that offered insight into artistic practices, also giving artists the opportunity to explore deviations in their creative process and develop new works.

in 2016 Dia Projects Dong Khoi moved to its current location in Binh Thanh and later became MoT+++ after the departure of Streitmatter-Tran. its new name took inspiration from wood-dwelling termites, who communicate with each other through vibrations, the sound they create being inaudible to each other. this new identity birthed the first +1 to be added to the programme: MoT sound, an experimental sound art night.

MoT+++ continues to add plus ones to its programming. it has since expanded out from the gallery site to include multiple residency locations, and the site-specific curation of artworks for the +1 museum by any other name. in 2018, founder Cam Xanh formed the MoT+++ collective with others that shared an affinity with MoT+++ ‘s philosophy of working, evolving MoT+++ into an artist-run space.

MoT+++ collective
Aliansyah Caniago
Cam Xanh
Cian Duggan
Kim Duy
Wu-Chi-Tsung

MoT+++ team
Alessandra Dias
Kevin Knuepfer
Lan Vy
Luke Schneider
Maria Sowter
Tra My

MoT+++ là hướng đi mới cho không gian nghệ thuật trước đây được biết đến với tên gọi Địa Projects. Không gian này vẫn nằm ở địa điểm cũ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng hoạt động theo bốn mảng dự án chính: MoT – dự án âm thanh thử nghiệm; + 1 dự án đương đại – trưng bày những tác phẩm trong nước và quốc tế; + 1 chỗ thực nghiệm cũng được – nơi chúng tôi khuyến khích các nghệ sĩ tìm tòi những phương thức làm việc ít truyền thống hơn; và + 1 bảo tàng với bất kể cái tên nào khác – một dự án trưng bày triển lãm sắp đặt do MoT+++ tuyển chọn một cách chọn lọc. Mỗi sắp đặt của bảo tàng với bất kể cái tên nào khác sẽ được trưng bày tại một trong các địa điểm bằng hữu của MoT+++ trong ít nhất một năm để thách thức trải nghiệm của tác phẩm, của người xem và của ngoại cảnh, bởi cùng nhau chúng xây dựng nên một mối quan hệ thay đổi theo thời gian. Các dấu cộng khác sẽ được thêm vào khi không gian tiếp tục mở rộng và phát triển những thực hành cộng tác cũng như nghệ thuật của riêng nó.