MoT+++ is an artist-run contemporary art space in Ho Chi Minh City, Vietnam. it hosts an ever-growing series of exhibitions, performances, presentations, workshops, sound events and residencies from international and locally-based artists. it takes a fluid and responsive approach to programming that prioritises artists, and acknowledges the creative process as often non-linear and divergent. it collaborates with artists to help them push the boundaries of their practice, together investigating the gallery site as a ‘+1 nice place for experimentation’.

established as a project space in 2015, MoT+++ has since expanded to include MoT (sound), a +1 museum by any other name, +1 collective, +1 library and +1 residency. additional +1s are added as the space continues to grow and develop its artistic and collaborative practices.

MoT sound
+1 contemporary space
+1 nice place for experimentation
+1 museum by any other name
+1 library 
+1 collective
+1 residency
+1..

MoT+++ là hướng đi mới cho không gian nghệ thuật trước đây được biết đến với tên gọi Địa Projects. Không gian này vẫn nằm ở địa điểm cũ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng hoạt động theo bốn mảng dự án chính: MoT – dự án âm thanh thử nghiệm; + 1 dự án đương đại – trưng bày những tác phẩm trong nước và quốc tế; + 1 chỗ thực nghiệm cũng được – nơi chúng tôi khuyến khích các nghệ sĩ tìm tòi những phương thức làm việc ít truyền thống hơn; và + 1 bảo tàng với bất kể cái tên nào khác – một dự án trưng bày triển lãm sắp đặt do MoT+++ tuyển chọn một cách chọn lọc. Mỗi sắp đặt của bảo tàng với bất kể cái tên nào khác sẽ được trưng bày tại một trong các địa điểm bằng hữu của MoT+++ trong ít nhất một năm để thách thức trải nghiệm của tác phẩm, của người xem và của ngoại cảnh, bởi cùng nhau chúng xây dựng nên một mối quan hệ thay đổi theo thời gian. Các dấu cộng khác sẽ được thêm vào khi không gian tiếp tục mở rộng và phát triển những thực hành cộng tác cũng như nghệ thuật của riêng nó.