MoT+++ is the new concept from the art space previously known as Dia Projects. The space will remain at its Binh Thanh location in Ho Chi Minh City while expanding its programme to four main projects: the MoT sound project; + a contemporary project space exhibiting national a­nd international pieces; + a nice place for experimentation that encourages artists to investigate less traditional working methods; and + 1 museum by any other name which will see installations critically chosen by the MoT+++ team exhibited in partner locations around the globe. Each installation of the +1 museum will last for a minimum of one year to challenge the experience of the work, the audience and the environment as together they build a relationship and change over time. Additional +1s will be added as the space continues to grow and develop its artistic and collaborative practices.

MoT+++ là hướng đi mới cho không gian nghệ thuật trước đây được biết đến với tên gọi Địa Projects. Không gian này vẫn nằm ở địa điểm cũ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng hoạt động theo bốn mảng dự án chính: MoT – dự án âm thanh thử nghiệm; + 1 dự án đương đại – trưng bày những tác phẩm trong nước và quốc tế; + 1 chỗ thực nghiệm cũng được – nơi chúng tôi khuyến khích các nghệ sĩ tìm tòi những phương thức làm việc ít truyền thống hơn; và + 1 bảo tàng với bất kể cái tên nào khác – một dự án trưng bày triển lãm sắp đặt do MoT+++ tuyển chọn một cách chọn lọc. Mỗi sắp đặt của bảo tàng với bất kể cái tên nào khác sẽ được trưng bày tại một trong các địa điểm bằng hữu của MoT+++ trong ít nhất một năm để thách thức trải nghiệm của tác phẩm, của người xem và của ngoại cảnh, bởi cùng nhau chúng xây dựng nên một mối quan hệ thay đổi theo thời gian. Các dấu cộng khác sẽ được thêm vào khi không gian tiếp tục mở rộng và phát triển những thực hành cộng tác cũng như nghệ thuật của riêng nó.