Take a trip back to the Vietnamese sounds and images of the 1980s and 90s with guest artist Dan Nguyen (Demonslayer) and A. Farm artist-in-residency Bert Ackley.

Dan Nguyen (Demonslayer) is music producer, DJ and visual artist who has been unearthing obscure relics and archiving the sights and sounds of Vietnamese New Wave (Vwave), a subculture which flourished amongst the Vietnamese community of Little Saigon in Orange County, California in the 1980s-90s.

The open studio will mark the opening of the exhibition California Dreaming: the nearly forgotten subculture of Vietnamese New Wave 1980s-90s from Little Saigon, California.

Rare photos, visually stunning cassettes and treasured VHS rips are digitized and scanned; marking them safe from being lost forever to the hands of time. A mini artbook will be available at the exhibition, containing rare imagery from Dan’s personal collection of cassettes, VHS screen caps and more.

A. Farm artist-in-residency Bert Ackley will show the work in progress of his ongoing Vinatapes project, which archives Vietnamese media, focusing on home videos recorded on analog camcorders. He prepares his visual work using media and gear found at junk markets and uses CRT TVs and a 1990s video mixer to provide a base for various types of feedback effects combined with different input sources.

Wednesday, 17 January 2024 (6pm – 10pm)
Location: A. Farm Studios @ Tree House, 6/4 Nguyen Dang Giai, Thao Dien, Thu Duc, Ho Chi Minh City

California Dreaming runs until February 2, 2024.
read more

 

Cùng trở lại với âm thanh và hình ảnh Việt Nam những năm 1980 và 90 với nghệ sĩ khách mời Đan Nguyễn (Demonslayer) và nghệ sĩ lưu trú tại A. Farm Bert Ackley.

Đan Nguyễn (Demonslayer) là nhà sản xuất âm nhạc, DJ và nghệ sĩ thị giác, người đã khai quật những lưu trữ hình ảnh và âm thanh ít người biết đến của Làn sóng Mới Việt Nam (Vwave), một nhóm văn hóa phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng người Việt ở Little Sài Gòn ở Quận Cam, California vào những năm 1980-90.

Buổi mở xưởng đánh dấu khai mạc trưng bày Giấc mơ California: nhóm tiểu văn hóa gần như bị lãng quên của Làn sóng mới của người Việt những năm 1980-90 từ Little Sài Gòn, California.

Những bức ảnh hiếm, băng cassette ấn tượng và các bản trích xuất VHS quý giá được số hóa và quét; lưu trữ chúng an toàn khỏi bị thất lạc mãi mãi vào tay thời gian. Một số bản in nghệ thuật với số lượng có hạn sẽ được trưng bày tại xưởng, chứa những hình ảnh quý hiếm từ bộ sưu tập băng cassette, nắp màn hình VHS của Đan, v.v.

Bert Ackley sẽ giới thiệu quá trình thực hiện dự án Vinatapes đang được thực hiện của anh, một dự án lưu trữ các phương tiện truyền thông Việt Nam, tập trung vào các video gia đình được ghi trên máy quay analog. Anh chuẩn bị tác phẩm trực quan của mình bằng cách sử dụng các phương tiện và thiết bị tìm thấy ở chợ đồ cũ, đồng thời sử dụng TV CRT và máy trộn video những năm 1990 để tạo cơ sở cho nhiều loại hiệu ứng phản hồi kết hợp với các nguồn đầu vào khác nhau.

Thứ Tư, ngày 17 tháng 1 năm 2024 (6 giờ chiều – 10 giờ tối)
Địa điểm: Xưởng A. Farm tại Nhà Xoài, 6/4 Nguyễn Đăng Giai, Thảo Điền, Thủ Đức, TP.HCM

California Dreaming kéo dài đến ngày 2 tháng 2 năm 2024.
đọc thêm