A. Farm is pleased to host the season 4 Open Studio featuring artists in residency Bert Ackley, Espen Iden, Châu Kim Sanh and Anh Vo.

Saturday December 30, 2023
Location: A. Farm Studios @ Tree House, 6/4 Nguyen Dang Giai, Thao Dien, Thu Duc, Ho Chi Minh City

Schedule:

10 am – 11 am: Contemporary Dance Performance by Kim Sanh Chau and Vo Quoc Anh
10 am – 12 pm: A. Farm Open Studio
2 pm – 9:30 pm: Yard sale
6:30 pm – 9:30 pm: Painting Workshop with Espen Iden (registration here)

 

Xin mời tham gia cùng chúng tôi ngày mở xưởng cuối năm tại A.Farm!

Thời gian: Thứ Bảy, ngày 30 tháng 12 năm 2023
Địa điểm: xưởng A.Farm tại nhà xoài, 6/4 Nguyễn Đăng Giai, Thảo Điền, Thủ Đức, TP.HCM

Lịch trình:

10h – 11h: Trình diễn múa đương đại của Kim Sanh Châu và Võ Quốc Anh
10h – 12h: Mở xưởng A.Farm với sự góp mặt của các nghệ sĩ lưu trú tại A. Farm: Kim Sanh Châu, Võ Quốc Anh, Espen Iden và Bert Ackley
2 giờ chiều – 9 giờ 30 tối: trao đổi đồ si
18:30 – 21:30: Workshop vẽ tranh cùng Espen Iden

Xin mời bạn tham dự!