Anh Vo is a Vietnamese choreographer and writer based in Brooklyn, NY. Described by the New York Times as “risky, erotic, enigmatic and boldly humorous,” their works flesh out the tremulous sexual body as a vessel for apparitional forces. Their latest body of work attempts to communicate the monotonous oppressiveness that is the weather of postwar contemporary Vietnam. Vo received their degrees in Performance Studies from Brown University (BA) and New York University (MA). They are currently a 2023-2025 Jerome Hill Artist Fellow.

Anh Vo will accompany their collaborator and friend Châu Kim Sanh.

Anh Võ là một nghệ sĩ múa và nhà phê bình nghệ thuật xuất thân tại Hà Nội, hiện đang làm việc tại New York. Thực hành của họ luồn lách trong những khe nứt lịch sử và chính trị, tập trung nhận thức vào tính dục và sang chấn bên trong cơ thể để đối diện với góc khuất trong cuộc sống. Tác phẩm của Anh Võ được tờ Thời báo New York tôn vinh là một trong những vở múa xuất sắc nhất năm 2022 bởi “tính mạo hiểm, gợi tình, bí ẩn, và khôi hài một cách táo bạo”. Anh Võ tốt nghiệp ngành Biểu Diễn Học tại Đại Học Brown (cử nhân) và Đại Học New York (thạc sĩ). Anh Võ nhận được giải thưởng tài trợ trị giá $50,000 của quỹ Jerome Hill cho những hoạt động nghệ thuật trong năm 2023-2025.


This residency is supported in part by a grant from the Jerome Foundation.

photo by Evelyn Efreja