Đức’s artistic practice often tackles the memories pertaining to stories from his immediate family, his relationship with relatives and neighborhood. Intrigued by the omnipresent paradox among historical accounts, intertwined with familial relationships and personal identity,  the artist applies playful gestures to counter tensions, true to his eccentric nature. Đức’s overt and deliberate deployment of neon pink would likely welcome the “gay” label, but as one wanders deep into the space, the artist’s personal intepretations and unique statements unfold. Also presented to illustrate those visual narratives are propaganda posters and slogans that the artist hand-picked from the Dogma Collection.

Trần Minh Đức was born and raised in Ho Chi Minh City. He graduated from the painting department of the College of Culture & Arts of Ho Chi Minh City. Đức’s work specifically examines the character of urban life, people and history, studying the interaction between collective and individual, between ideas of what is local and foreign. His practice interrogates what it means to be Vietnamese in the complex fabric of contemporaneity. He is drawn to the history of place, how images of the past inspire human action in their appropriated, fragmented and intangible forms such as oral histories, religious symbols and belief metaphors, postcards plus found materials/objects. His art encompasses performance, photography, collage, prints, installation, moving images, music and explores collective memory and cultural archives through investigating historical narratives, the effects of colonialism and imperialism, and the lasting impacts of war and migration.

location: Saigon Domaine, Ground Floor, 1057 Binh Quoi, Ward 29, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Trong triển lãm cá nhân lần này của Trần Minh Đức, cũng giống như những tác phẩm luôn gây bất ngờ của anh từ trước tới nay, giải đáp cho những câu hỏi nghiêm trang nên là những câu trả lời uyển chuyển mang sắc màu rực rỡ.

Thực hành của Đức luôn mang đầy dấu ấn của sự tìm tòi, suy tư về những ký ức có liên quan mật thiết đến những câu chuyện từ gia đình anh, từ họ hàng và chòm xóm kể lại. Bị hấp dẫn bởi những đan xen giữa mối quan hệ với gia đình, xã hội với chính kiến của riêng mình, Đức vận dụng phong cách xử lý phá cách đặc trưng của mình và sử dụng triệt để nhiều hình ảnh ôn hoà để hoá giải những căng thẳng tiềm tàng. Cách mà anh cố tình khoa trương màu hồng ne-on thoạt đầu có vẻ như khiêu khích để bị gắn mác “gay”, nhưng thật ra càng đi sâu vào không gian, người xem càng nhận ra những thông điệp khác, riêng biệt ẩn chứa trong từng tác phẩm. Trong dịp này, Đức cũng đích thân lựa chọn thêm tranh cổ động trích từ Bộ sưu tập Dogma để bổ sung thêm cho những lời kể bằng hình ảnh của mình. 

Trần Minh Đức sinh ra và lớn lên ở Thành phố Hồ Chí Minh. Anh tốt nghiệp khoa Hội hoạ tại Cao Đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh. Tác phẩm của Đức luôn tìm hiểu tính cách của cuộc sống đô thị, con người và lịch sử, luôn ghi nhận từ những tương tác giữa cá nhân và cộng đồng, giữa những ý niệm thuộc tính địa phương và ngoại quốc. Thực hành của anh xem xét về định nghĩa thế nào là người Việt Nam giữa những đan xen phức hợp của cuộc sống đương thời. Anh bị thu hút bởi lịch sử của nơi chốn, cách mà những hình ảnh lịch sử tạo nên cảm hứng cho con người hành động theo cách thức mô phỏng, rời rạc và vô tình tạo nên những câu chuyện truyền miệng, biểu tượng tôn giáo và niềm tin, bưu thiếp và các vật liệu/ chất liệu sưu tập. Các tác phẩm của anh áp dụng đa (phi) chất liệu bao gồm: biểu diễn, nhiếp ảnh, ghép giấy, in, sắp đặt, hình ảnh động, nhạc nhằm khám phá ký ức cộng đồng và lưu trữ văn hoá bằng cách nghiên cứu những chuyện kể lịch sử, tác động của chủ nghĩa thực dân và đế quốc, và ảnh hưởng lâu dài của chiến tranh và di cư.

địa điểm: Saigon Domaine, Tầng Trệt, 1057 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

In this solo exhibition by Trần Minh Đức, as whimsical as his art has been, several severe questions will be addressed with quirky, colorful answers.