MoT+++ is excited to bring a double bill with MoT sound and poetry plus mini-festival:
MoT sound #16 | aNEmanation
poetry plus vol.3 | aSSimilation

Sunday, November 1
3 – 9 pm

location: La Astoria 2, 2nd floor, room 02.08, 383 Nguyen Duy Trinh, ward Binh Trung Tay, district 2, Ho Chi Minh City

entrance:
100.000 VND (before 6 pm)
150.000 VND (after 6 pm)

curated by:
MoT sound – Alec Schachner (Ếch Ếch Studio)
poetry plus – Chinh Ba (CAB Hoian)

The Goethe-Institut Ho Chi Minh City joins A. Farm as a funding and managing partner starting from 2023.


MoT sound #16 | aNEmanation
the 16th instalment of our sound art series will host a selection of young emerging Vietnamese sound artists from both Saigon & Hanoi. four acts representing the youngest new emerging artists to make a mark on the scene, impressive with their multi-genre versatility and diversified production techniques.

Thao Vũ, aka mess. has released two solo albums to date and is also part of the duo Annam together with Dustin Ng. Her production work explores a mix of traditional Vietnamese instruments & genres blended together with contemporary electronic composition techniques, and her oeuvre encompasses a range of styles from mainstream to experimental. 

Electroll is the solo experimental noise project of Nguyen Trung – a visual artist who also performs with the noise rock band Tonkin Yawnin’ as well as producing synthwave music under the moniker Corrupted Moonlight. 

The dynamic duo Pilgrim Raid consisting of Vuong Thien and Long Tran recently released their first album Vincent, exploring a mix of ambient & noise combining sampling with synthesis in a deep meditation on the new. They are currently working on their second album and also exploring a variety of different genres from downtempo hip-hop to euro-trash-pop to bass. 

Kim Trang recently appeared on the Saigon scene after returning from Denmark, a new face in the electronic music circles exploring sound through a combination of digital and analogue synthesis. 


poetry plus vol.3 | aSSimilation
a poetic day more than just reading. artists work the works in their works with poetic assemblies, voices, sound, words, performances and nondeterministic discourses. poetry is found in voices, space, in a variety of formats including audio, screening, textual and non-textual presentations.


MoT sound part 1:
3 – 3:50 pm – Kim Trang (solo)
4 – 4:50 pm  – Pilgrim Raid (duo)

poetry plus session 1:
5 – 5:50 pm
Patriarchal Poetry – Gertrude Stein
artist: Alec Schachner (English/Việt)
– experimental reading / live translation

Lost voice (tạm đặt tên) – Lynh Barcadi
artists: Lynh Barcadi (Vietnamese) & Alec Schachner (English+sound)
– live performance

MoT sound part 2:
6 – 6:50 pm – Electrolll (solo)
7 – 7:50 pm – mess. (solo)

poetry plus session 2:
8 – 9:30 pm
Sound installation: Tin và tưởng
artists: Ngọc Đại, Nguyễn Nhất Lý, Thanh Lâm
– sound installation

Performing Art: Non-Document
artist: Đạt Nguyễn
– live performance

Video art: Closed Circuit
artist: Kim KyungMook
– video art

Poetry performing art: Aria for the edge
Poems: Cham ancient poem, Trà Vigia
artist: Ja Yang
– live reading/performance

MoT Sound #16 | aNEmanation và thơ plus vol.3 aSSimilation
một lễ hội nhỏ do MoT+++ tổ chức

Chủ nhật, ngày 1 tháng 11
3h chiều – 9h tối

địa điểm: La Astoria 2, lầu 2, phòng 02.08, 383 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Q.2, TP. HCM

giá vé:
100.000 VND (trước 6 giờ chiều)
150.000 VND (sau 6 giờ chiều)

giám tuyển bởi:
MoT sound – Alec Schachner (Ếch Ếch Studio)
thơ plus – Chinh Ba (CAB Hoian)

với sự hỗ trợ của Viện Goethe TP.HCM


MoT sound # 16 | aNEmanation
MoT rất vui mừng được tổ chức sự kiện MoT sound #16 cho các nghệ sĩ âm thanh rất trẻ đến từ Sài Gòn và Hà Nội. tất cả bốn tiết mục này đều đại diện cho những nghệ sĩ trẻ mới nổi tạo được dấu ấn trong cộng đồng âm thanh, gây ấn tượng với sự linh hoạt đa thể loại và kỹ thuật sản xuất đa dạng

Thao Vu, aka mess. đã phát hành hai album solo cho đến nay và cũng là một phần của bộ đôi Annam cùng với Dustin Ng. thực hành của cô khám phá sự kết hợp giữa các nhạc cụ và thể loại truyền thống của Việt Nam kết hợp với các kỹ thuật sáng tác điện tử đương đại, và bản phối của cô bao gồm một loạt các phong cách từ chính thống đến thử nghiệm.

Electroll là dự án solo thử nghiệm về tiếng ồn của Nguyễn Trung – nghệ sĩ thị giác, người đồng thời biểu diễn cùng ban nhạc noise rock Tonkin Yawnin ’cũng như sản xuất nhạc synthwave với biệt danh là Corrupt Moonlight.

bộ đôi năng động Pilgrim Raid gồm Vương Thiên và Long Trần mới đây đã phát hành album đầu tiên Vincent, khám phá sự pha trộn giữa môi trường xung quanh & tiếng ồn kết hợp lấy mẫu với tổng hợp theo hướng thiền sâu về cái mới. họ hiện đang làm việc cho album thứ hai và cũng khám phá nhiều thể loại khác nhau từ hip-hop downtempo đến euro-trash-pop đến bass.

Kim Trang vừa xuất hiện trên sân khấu Sài Gòn sau khi trở về từ Đan Mạch, một gương mặt mới trong giới âm nhạc điện tử khám phá âm thanh thông qua sự kết hợp giữa kỹ thuật số và tổng hợp analog.


thơ plus vol.3 | aSSimilation
một ngày thơ không chỉ có đọc. nghệ sĩ diễn xướng các bản thể thơ qua tác phẩm của họ với tiếng nói, âm thanh, ngôn từ, trình diễn và những diễn ngôn phi định thể. Thơ được tìm thấy trong giọng vị, không gian, trong nhiều lớp định dạng khác nhau như âm thanh, trình chiếu, trình diễn văn bản, phi văn bản.


MoT âm thanh phần 1:
3 – 3:50 chiều – Kim Trang (solo)
4 – 4:50 chiều – Pilgrim Raid (bộ đôi)

thơ plus phần 1:
5 – 5:50 chiều
Thơ Gia trưởng – Gertrude Stein
nghệ sĩ: Alec Schachner (Anh / Việt)
– đọc thử nghiệm / dịch trực tiếp

Lost voice (tạm đặt tên) – Lynh Barcadi
nghệ sĩ: Lynh Barcadi (tiếng Việt) & Alec Schachner (tiếng Anh + âm)
– biểu diễn trực tiếp

MoT sound phần 2:
6 – 6:50 chiều – Electrolll (solo)
7 – 7:50 tối – mess. (solo)

thơ plus phần 2:
8 – 9:30 tối
sắp đặt âm thanh: Tin và tưởng
nghệ sĩ: Ngọc Đại, Nguyễn Nhất Lý, Thanh Lâm
– cài đặt âm thanh

trình diễn: Phi tài liệu
nghệ sĩ: Đạt Nguyễn
– trình diễn trực tiếp

Video nghệ thuật: Mạch kín
nghệ sĩ: Kim KyungMook
– video nghệ thuật

Nghệ thuật trình diễn thơ: Aria for the edge
Bài thơ: Bài thơ cổ Chăm, Trà Vigia
nghệ sĩ: Ja Yang
– đọc trực tiếp / trình diễn