MoT+++ is pleased to present frozen data by Lananh Le, a series of digital paintings developed over the last year.

exploring the inexplicable mystery of supernatural forces and unconscious worlds, the artist paints her experience of encountering fantastical hybrid animals and unceasingly gazing at magnificent details of nature. mythical undertones and a playful sense of wonder pervade her intricate collages of original painting, references from art history, photography and digital dyes. each frame is a portal into the whimsical world of the artist’s imagination, intermingled with flashes of personal memories and lyrical narratives, freed of logic and reason. as one enters, they immerse into mystifying scenes stretched by an uncanny abstract notion of time, of earth, heaven and hell, gods and goddesses, organisms, animals, and plants.. everything becomes ‘frozen data’, time and matters that keep melting into each other — a vortex that mirrors itself again and again, an endless cycle of dreaming, entering, exiting and re-entering the dream.


opening: Saturday January 11, 2020 @ 7pm

on view: January 11 – February 28, 2020
hours: by appointment

location: Saigon Domaine, Ground Floor, 1057 Binh Quoi, Ward 29, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City


about the artist:
Lananh Le (b.1993, Vietnam) is a multidisciplinary artist whose practice focuses on oral history, mythology and public cultures of memory. Her work illustrates a compulsion to create ‘mythical ecologies’, otherworldly realms where she can investigate the relationship between mythology, ecological formations, and how diverse cultures express their relationship with the universe. She graduated from Stanford University with a BA in Ethnicity Studies in 2015 before returning to Vietnam to be based in Ho Chi Minh City.


 

MoT +++ hân hạnh giới thiệu ‘dữ liệu đóng băng’ của Lananh Le, một loạt các bức tranh kỹ thuật số được phát triển trong năm qua.

Khám phá bí ẩn không thể giải thích được của các thế lực siêu nhiên và thế giới vô thức, nghệ sĩ vẽ ra trải nghiệm của mình khi bắt gặp những sinh vật trong tưởng tượng và không ngừng nhìn vào những chi tiết tuyệt vời của thiên nhiên. Âm hưởng huyền thoại và một cảm giác kỳ diệu vui tươi tràn ngập những bức ảnh ghép bằng tranh gốc, hình ảnh từ lịch sử mỹ thuật, nhiếp ảnh và thuốc nhuộm kỹ thuật số. Mỗi khung hình là một cổng thông tin vào thế giới hay thay đổi trong trí tưởng tượng của cô, xen kẽ với những ký ức cá nhân và những câu chuyện trữ tình, giải phóng logic và lý trí. Khi một người bước vào, họ đắm chìm vào những khung cảnh huyền bí trải dài bởi một khái niệm trừu tượng kỳ lạ về thời gian, trái đất, thiên đường và địa ngục, các vị thần, động vật và thiên nhiên.. Mọi thứ trở thành dữ liệu bị đóng băng, thời gian và vật chất đang tan chảy vào nhau – một cơn lốc phản chiếu chính nó hết lần này đến lần khác, một vòng quay vô tận của giấc mơ, khi bước vào, thoát ra và lại bước vào giấc mơ.


về nghệ sĩ:
Lananh Le (b.1993, Việt Nam) là một nghệ sĩ đa phương tiện, tập trung thực hành về lịch sử truyền miệng, thần thoại và ký ức. Tác phẩm của cô minh họa một hệ sinh thái huyền hoặc, mối quan hệ giữa thần thoại, sự hình thành sinh thái và vũ trụ. Cô tốt nghiệp Đại học Stanford với bằng Cử nhân Dân tộc học năm 2015 trước khi trở về Việt Nam để sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.


khai mạc: Thứ Bảy ngày 11 tháng 1 năm 2020 @ 7 giờ tối
thời gian trưng bày: 11 tháng 1 – 28 tháng 2 năm 2020
giờ mở cửa: Thứ Hai đến Thứ Sáu – 12-6 giờ chiều hoặc theo lịch hẹn

địa điểm: Saigon Domaine, Tầng Trệt, 1057 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

poetry plus | frozen data