MoT+++ presents otherMother, a new body of work developed by MoT+++ collective member Cian Duggan during his time using the gallery space as his studio. Cian is the fourth member of the MoT+++ collective artists to occupy the MoT+++ space.

otherMother is an obsessive gesture outlining the tender violence central to creation. each form produced signalling the death of one and the birth of others. they compulsively reflect and respond to their sibling forms, surroundings, states of matter, designated spaces. Like ephemeral parts of an infinite whole, they multiply, decay, hover, ubiquitously emanating a magnetised and ambiguous energy. 

about the artist:
Cian Duggan (b.1990, Ireland) renders the familiar unfamiliar in his painting and drawing practice, which combines organic yet alien shapes with human and figurative elements. the results are abstract forms that appear otherworldly, and hover as if animated with static tension. after working at an artist residency in Ireland, Cian moved first to London and then Ho Chi Minh City, Vietnam in 2015. his works can be found on streets and walls across various cities worldwide and often are often in dialogue with a specific site or location. in 2018, Cian joined the A. Farm international art residency as a Season 0 artist, and became a member of the MoT+++ collective.

opening: Friday, October 25, 2019 @ 7pm
on view: September 18 – November 20, 2019

location: Saigon Domaine, ground floor, 1057 Binh Quoi, ward 28, district Binh Thanh, HCMC, Vietnam

download the booklet: otherMother by Cian Duggan

Cian Duggan, thành viên MoT +++ collective sẽ sử dụng không gian phòng trưng bày làm xưởng của anh ấy từ ngày 18 tháng 9 – 10 tháng 11 năm 2019. trong thời gian này, anh ấy sẽ làm việc bằng cùng các chất liệu mới với thực hành của anh. 

Cian là thành viên thứ tư của collective chiếm đoạt không gian MoT +++.

về nghệ sĩ: 
Cian Duggan (sn.1990, Ireland) tái hiện sự lạ lẫm quen thuộc trong thực hành vẽ và hội họa của mình, kết hợp các hình dạng hữu cơ nhưng xa lạ với các yếu tố con người và tượng hình. kết quả là các hình thể trừu tượng hiển thị thế giới khác và lơ lửng như thể được hoạ với lực căng tĩnh. sau khi làm việc tại một cơ sở lưu trú dành cho nghệ sĩ ở Ireland, Cian chuyển đến London và sau đó là Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào năm 2015. Tác phẩm của anh có thể được tìm thấy trên đường phố và các bức tường trên khắp các thành phố khác nhau trên toàn thế giới và thường được đối thoại với một địa điểm hoặc vị trí cụ thể . Cian đảo ngược quá trình này trong thực hành tại studio của mình bằng cách sử dụng các vật thể hoặc vật liệu được tìm thấy, như kim loại hoặc gỗ, làm vải vẽ của mình, đối chất với bản chất của vật liệu. vào năm 2018, Cian tham gia không gian lưu trú nghệ thuật quốc tế A. Farm với tư cách là nghệ sĩ Mùa 0 và trở thành thành viên của tập thể MoT +++ collective.

khai mạc: thứ Sáu ngày 25 tháng 10 năm 2019, 7h tối.

thời gian: ngày 26 tháng 10 – ngày 20 tháng 11 năm 2019.
giờ mở cửa: thứ Hai tới thứ Sáu, 2-6h chiều hoặc theo lịch hẹn

tại: Saigon Domaine, Tầng Trệt, 1057 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh