MoT+++ will host the ‘close’ studio of Cam Xanh until Friday July 5, 2019. we welcome visitors most days, please message us prior to arrange.

email: info@motplus.xyz
facebook: @motplusplusplus
instagram: @motplusplusplus

 

location: Saigon Domaine, Ground Floor, 1057 Binh Quoi, Ward 29, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

hiện tại: đóng xưởng bởi Cam Xanh tại MoT+++ cho đến thứ Sáu ngày 5 tháng 7, 2019. chúng tôi đón chào khách các ngày trong tuần, hãy gửi tin nhắn trước cho chúng tôi để sắp xếp.

email: info@motplus.xyz
facebook: @motplusplusplus
instagram: @motplusplusplus

 

tại: Saigon Domaine, Tầng Trệt, 1057 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh