run run run is a collaborative and ongoing performance that seizes the value of coincidence and spontaneity to playfully interrogate the worldwide phenomenon of the art fair. the performance, initiated by Cam Xanh, was originally devised to last the duration of her visit to Hong Kong for Art Basel. it responds to the pressures put on artists by an ever increasing frequency of fairs and biennials, further satirising the ubiquity of the international art fair model and exhausting homogeneity of its viewing experience.

the performance commenced on Tuesday April 26, 2019, after which multiple individuals became, at times wittingly and unwittingly, running conspirators. capitalising on the serendipity of coinciding opening nights, those from MoT+++ remaining in Vietnam simultaneously attended the opening of local fair Art For You. both articulations sparked further unprompted and impulsive sprints from others—the performance’s rhizomatic spread an unexpected mirroring of the art fair’s self-replicating spread across cities and continents. the concurrent uploads to the @motplusplusplus Instagram story, with continuing textual deviations from Cam Xanh, subsequently form a playful echo, reverberating between countries to produce a live update from the global art world.

run run run là một trình diễn tiếp nối và kết hợp nắm bắt giá trị của trùng khớp và ngẫu nhiên nhằm đùa nghịch chất vấn hiện tượng của hội chợ nghệ thuật. cuộc trình diễn, khởi xướng bởi Cam Xanh, được bày ra để vượt qua khoảng thời gian của chuyến viếng thăm Hong Kong cho hội chợ Art Basel. nó phản hồi cho sự đè nén áp đặt lên nghệ sỹ bởi tần suất ngày càng tăng của hội chợ  và triển lãm lưỡng niên (biennals), đồng thời châm biếm tính muôn nơi hiện hình của hình thái hội chợ nghệ thuật quốc tế và trải nghiệm chán ngắt của sự đơn điệu từ việc chiêm ngưỡng chúng.

trình diễn bắt đầu vào Thứ ba 26 tháng Tư, 2019, sau việc một loạt các cá thể trở thành những người chạy âm mưu, tự nguyện hoặc không tự nguyện. tận dụng sự ngẫu nhiên của các đêm khai mạc trùng hợp, những thành viên của MoT+++ còn lại tại Việt Nam đồng thời cũng tham dự buổi khai mạc của hội chợ nghệ thuật bản địa Art For You. hai sự trùng khớp này làm loé lên những thôi thúc của các cuộc chạy nước rút tự giác từ những người khác. Tính thân rễ của trình diễn đã tạo nên một sự soi chiếu lặp lại của tự động tái tạo của các hội chợ nghệ thuật đang diễn ra trên các thành phố và lục địa. những định dạng đồng thời được tải lên trang Instagram story của @motplusplusplus, cùng với  những sai lệch văn bản tiếp diễn từ Cam Xanh, tiếp sau hình thành thành tiếng vọng đùa cợt, phản chiếu giữa những quốc gia để tạo tác một bản tường thuật trực tiếp từ thế giới nghệ thuật toàn cầu.