A. Farm would like to invite you to IN PROGRESS #2, an open-studio event introducing the works of our Season 1 artists Tuyen Nguyen, Alisa Chunchue, Lem Trag, Lananh Le, and Karen Thao La, Scott Anderson and Cora & Tilman.

Occurring each Season, IN PROGRESS engages with the development of the artist’s practice rather than their final product. By opening the artist’s studio, both artist and audience are provided a moment for reflection and opportunity to engage in a wider dialogue surrounding the artist’s work.

Audiences are invited from 4-7pm on Sunday 17th February to see A. Farm’s Season 1 artists’ work-in-progress. Starting at 5pm, each artist will make a short presentation in their studio where they will discuss their work and progression of ideas.

This is also the opportunity to welcome you all back to our space, introduce our amazing artists, and spend the afternoon hanging out and sipping on beers and coconuts in the courtyard. Don’t make you Sunday a bore, and come join us for an afternoon of art and conversation!

A. Farm xin mời bạn tham gia IN PROGRESS # 2, sự kiện mở cửa xưởng giới thiệu các tác phẩm của các nghệ sĩ mùa 1 của chúng tôi Tuyền Nguyễn, Alisa Chunchue, Lem Trag, Lananh Le và Karen Thao La, Scott Anderson và Cora & Tilman .

Diễn ra vào mỗi mùa, IN PROGRESS chú ý tiếp cận tới quá trình phát triển của các thực hành nghệ sĩ hơn là sản phẩm cuối cùng của họ. Bằng cách mở cửa xưởng, cả nghệ sĩ và khán giả đều được cung cấp một khoảnh khắc để suy ngẫm và có cơ hội tham gia vào một cuộc đối thoại rộng hơn xung quanh tác phẩm của nghệ sĩ.

Khán giả được mời từ 4-7h tối Chủ nhật ngày 17 tháng 2 để xem các tác phẩm đang-tiến-hành của nghệ sĩ A.Farm mùa 1. Bắt đầu từ 5 giờ chiều, mỗi nghệ sĩ sẽ có một bài thuyết trình ngắn trong xưởng làm việc của họ nơi họ sẽ thảo luận về công việc và tiến trình của ý tưởng.

Đây cũng là cơ hội để chào đón tất cả các bạn quay trở lại không gian của chúng tôi, giới thiệu các nghệ sĩ của chúng tôi, và dành buổi chiều đi chơi và nhấm nháp bia và dừa trong sân. Không nên để chủ nhật của bạn là một ngày nhàm chán, hãy tham gia một buổi chiều với nghệ thuật và trò chuyện!