following a two-month residency at MoT+++, Wu Chi-Tsung’s studio will be opened to the public and placed in conversation with the installation work ‘Summer Grasses’ by Bang Nhat Linh. visitors are welcome to MoT+++ to see the interactions between works from the two artists. originating from Hanoi and Taipei respectively, Bang Nhat Linh and Wu Chi-Tsung’s artworks sensitively respond to centuries of geopolitical tensions in the region, as well as the personal histories of each of the artists.

‘Summer Grasses’ by Bang Nhat Linh is a commission by the Nguyen Art Foundation.

about Wu Chi-Tsung:
Wu Chi-Tsung was born in 1981 in Taipei. Wu received his Bachelor of Fine Arts from the Taipei National University of the Arts in 2004. He currently lives and works in Taipei, Taiwan and Berlin, Germany. His work, in which he devotes great attention to the methods used in producing and interpreting images, spans across different media, including photography, video, installation art, painting, and set design. He combines traditions and contemporary art forms from the East and the West. Daily objects and phenomena are of great inspiration for his work, and what he transforms into poetic imagery. Wu Chi-Tsung received the top prize of the Taipei Arts Award (2003), short-listed for the “Artes Mundi” (2006), received “WRO Media Art Biannual” (2013) – Award of Critics and Editors of Art Magazines”, and short-listed for the “Prudential Eye Awards” (2015).

 

about Bang Nhat Linh:
Bang Nhat Linh was born in 1983 in Hanoi. Working primarily as a visual artist, Bang Nhat Linh is also known as a collector of war memorabilia—an interest that has formed the basis for earlier works such as The Vacant Chair, which showed previously at MoT+++ in 2015 as well as The Mori Art Museum, Tokyo as part of the 2017 ‘SUNSHOWER: Contemporary Art from Southeast Asia 1980s to Now’ show. Bang Nhat Linh cites human beings as a primary concern and inspiration for his artistic practice. His work carries themes of memory, history, submerged psychological spaces, and oblivion.

 

December 14, 2018 – February 1, 2019

opening: Friday December 14, 2018 from 6:00pm – 9:00pm

location: Saigon Domaine, Ground Floor, 1057 Binh Quoi, Ward 29, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Sông Núi Nước..
cuộc trò chuyện trong xưởng của Bàng Nhất Linh và Wu Chi-Tsung

sau thời gian lưu trú hai tháng tại MoT +++, xưởng sáng tác của Wu Chi-Tsung tại MoT +++ sẽ được mở cho công chúng và đặt trong cuộc hội thoại với tác phẩm sắp đặt ‘Cỏ mùa hè’ của Bàng Nhất Linh. người xem được mời tới MoT +++ để xem sự tương tác giữa các tác phẩm của hai nghệ sĩ. có nguồn gốc từ Hà Nội và Đài Bắc, tác phẩm nghệ thuật của Bàng Nhất Linh và Wu Chi-Tsung phản ứng nhạy cảm với hàng thế kỷ căng thẳng địa chính trị trong khu vực, cũng như lịch sử cá nhân của mỗi nghệ sĩ.

Tác phẩm ‘Cỏ mùa hè’ của nghệ sĩ Bàng Nhất Linh là một tác phẩm được uỷ nhiệm bởi Nguyen Art Foundation.

 

về Wu Chi-Tsung:
Wu Chi-Tsung sinh năm 1981 tại Đài Bắc. Anh nhận bằng Cử nhân Mỹ thuật của trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Đài Bắc năm 2004. Hiện anh đang sống và làm việc tại Đài Bắc, Đài Loan và Berlin, Đức. Tác phẩm của anh, trong đó dành sự chú ý lớn cho các phương pháp được sử dụng trong sản xuất và diễn giải hình ảnh, trải rộng trên các phương tiện khác nhau, bao gồm nhiếp ảnh, video, nghệ thuật sắp đặt, vẽ tranh và thiết kế. Anh kết hợp các hình thức nghệ thuật truyền thống và đương đại từ phương Đông và phương Tây. Các đối tượng và hiện tượng hàng ngày là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho tác phẩm của Chi-Tsung, để anh biến chúng thành hình ảnh thơ mộng. Wu Chi-Tsung nhận giải thưởng Nghệ thuật Đài Bắc hàng đầu (2003), được liệt kê trong danh sách “Artes Mundi” (2006), nhận được “WRO Media Art Biannual” (2013) – Giải thưởng nhà phê bình và biên tập viên của tạp chí nghệ thuật ” và được liệt kê trong danh sách ngắn cho “Giải thưởng Prudential Eyes” (2015).

 

về Bàng Nhất Linh:
Bàng Nhất Linh sinh năm 1983 tại Hà Nội. Làm việc chủ yếu với tư cách là một nghệ sĩ thị giác, Bàng Nhất Linh còn được biết đến như một nhà sưu tập các kỷ vật chiến tranh – một sở thích đã hình thành cơ sở cho các tác phẩm trước đó như The Vacant Chair, trước đây đã triển lãm tại MoT +++ năm 2015 cũng như Bảo tàng Nghệ thuật Mori, Tokyo, là một phần của triển lãm năm 2017 “SUNSHOWER: Nghệ thuật đương đại từ Đông Nam Á năm 1980 đến nay”. Bàng Nhất Linh trích dẫn con người như một mối quan tâm chính và nguồn cảm hứng cho thực hành nghệ thuật của mình. Tác phẩm của anh mang chủ đề về trí nhớ, lịch sử, không gian tâm lý ngập tràn và lãng quên.

 

14 tháng 12 năm 2018 – 1 tháng 2 năm 2019

khai mạc: Thứ sáu ngày 14 tháng 12 năm 2018 từ 6h tới 9h tối

tại: Saigon Domaine, Tầng Trệt, 1057 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh