A. Farm would like to invite you to In Progress, an open-studio event celebrating the launch of our new residency programme. This is the occasion for A. Farm to formally introduce its resident artists Trâm Lương, Đạt Tiến Vũ, Nguyễn Kim Duy, OLDKID, Ed Smyth, Nguyễn Đức Phương and Paul Weiner to the public. Artist studios will be open to the public for one day only, where audiences are invited to see the residents’ work-in-progress, engaging with the development of the artist’s space rather than its final product. Meanwhile, the rest of the facility will be turned into an expanded studio. Here artists and performers are invited to showcase experimentation and process in their practices. In Progress will also include performances in the exhibition hall, theater rehearsals on our outdoor stage and an ongoing mural in the courtyard while cocktails will be served by the N°1 artist-favorite Cù Rú Bar in the kitchen.

This is also an OPEN-CALL to ALL PAINTERS, GRAFFITI ARTISTS, PERFORMERS, DANCERS, AND MUSICIANS who wish to contribute to the event on the 29th of September. A. Farm welcomes all artists to present their medium in a large-scale “work-in-progress” concept. Painters are invited to appropriate our walls while musicians and performers can take over our stage and courtyard in a freestyle / street performance format. Please note that A. Farm is not equipped with any special lighting or sound system; you are welcome to bring what you need, or better, to improvise with the space!

HOW TO PARTICIPATE:
If you are interested in showcasing your practice whether it is dance, graffiti or music, come to 96/1 Tan Thoi Nhat 6, District 12 on the 29th of September from 2pm onwards. Space will be allocated on a first-come, first-served basis. For those who wish to visit the space beforehand, please come to the address above on the 27th and 28th of September from 2-8pm.

OPENING HOURS:
The event will be open to the public on the 29th of September from 4-10pm ONLY.

** Entrance is free but plant donations (large or small) are very welcome as we’re hoping to make the space greener 🙂

QUESTIONS:
If you have any questions, please post them on the event page, or contact us at a.farm.saigon@gmail.com

THE SPACE:
Established in 2018, A. Farm is a hub for artists, cultural workers, events and exhibitions. Located in a converted factory at the edge of Ho Chi Minh City, A. Farm is collaboratively managed by the arts organizations Nguyen Art Foundation, MoT+++ and Sàn Art.

A. Farm vui mừng mời bạn tới IN PROGRESS, sự kiện mở xưởng ra mắt chương trình lưu trú mới của chúng tôi. Đây là dịp để A. Farm chính thức giới thiệu các nghệ sĩ lưu trú: Trâm Lương, Đạt Tiến Vũ, Nguyễn Kim Duy, OLDKID, Ed Smyth, Nguyễn Đức Phương và Paul Weiner tới công chúng. Xưởng của các nghệ sĩ sẽ chỉ mở cho công chúng trong ngày này; khán giả được mời xem tác phẩm đang hoàn thành của nghệ sĩ, tham gia vào không gian của họ thay vì xem tác phẩm cuối cùng. Đồng thời, không gian còn lại của A. Farm sẽ được chuyển thành một xưởng mở, nơi các nghệ sĩ thị giác và trình diễn có thể đến giới thiệu tác phẩm thử nghiệm và quá trình thực hành của mình. Từ chiều đến tối, IN PROGRESS sẽ có trình diễn tại phòng triển lãm, diễn tập kịch nghệ trên sân khấu ngoài trời và hoạt động vẽ tranh tường tại sân chính. Trong khuôn viên bếp, quán bar nghệ sĩ số 1 Cù Rú Bar sẽ phục vụ cocktail.

Đây cũng là LỜI MỜI cho TẤT CẢ NGHỆ SĨ LÀM VIỆC VỚI CHẤT LIỆU HỘI HOẠ, GRAFFITI, TRÌNH DIỄN, MÚA VÀ ÂM NHẠC muốn đóng góp cho sự kiện này vào ngày 29.9 tới. A. Farm chào đón tất cả các nghệ sĩ tới giới thiệu tác phẩm đang-hoàn-thiện của mình tại không gian A. Farm như một phần của ý niệm mở xưởng và “tác-phẩm-tiếp-diễn” quy mô lớn. Mời các bạn họa sĩ tiếp đoạt dãy tường của chúng tôi, và mời các bạn nhạc công sĩ và nghệ sĩ biểu diễn tiếp nhận sân khấu và sân chính của chúng tôi để biểu diễn tự do (theo phong cách đường phố). Xin lưu ý rằng A. Farm không có đèn hoặc hệ thống loa đặc biệt cho biểu diễn, bạn vui lòng tự trang bị hoặc tốt nhất là ứng tấu/ứng tác mộc với không gian!

ĐỂ THAM GIA:
Nếu bạn muốn giới thiệu thực hành của mình, dù là múa, graffiti hay âm nhạc, hãy đến A. Farm: 96/1 Tân Thới Nhất 6, Quận 12 vào ngày 29/9, từ 2 giờ chiều trở đi. Ai đến trước sẽ có được vị trí mình mong muốn. Những ai muốn ghé thăm không gian trước ngày 29/9, vui lòng đến địa chỉ trên vào ngày 27 và 28 tháng 9 từ 2-8 giờ tối.

GIỜ MỞ CỬA:
Sự kiện này sẽ mở cửa cho công chúng vào ngày 29/9, từ 4-10 giờ tối.

** Sự kiện vào miễn phí nhưng A. Farm rất hoan nghênh khách tham quan đóng góp cây cảnh (lớn hoặc nhỏ). Chúng tôi hy vọng sớm trở thành một không gian xanh hơn 🙂

CÂU HỎI:
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng đăng câu hỏi tại đây trên trang sự kiện, hoặc liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ a.farm.saigon@gmail.com

VỀ KHÔNG GIAN:
Được thành lập năm 2018, A. Farm là không gian dành cho nghệ sĩ, người làm việc văn hóa, sự kiện và triển lãm. Nằm trong một nhà máy được nâng cấp ở rìa Thành phố Hồ Chí Minh, A. Farm do các tổ chức nghệ thuật Nguyễn Art Foundation, MoT +++ và Sàn Art đồng điều hành.