The final work of Phụ Lục as part performance plus, the six-month residency program focusing on performance art at MoT+++.

Phụ Lục decided to preserve the living space of the apartment they live in order to address it as an approach to the new environment and space. In and out of the room, the connection and symbiosis of the images or objects themselves, even the taste, the air, the altitude, the wind, the horizon.

Water scenes gradually appear with the drift, reminiscent of the urban pace of change.

 

from room B19.05

* A brought water hyacinths from around the Saigon riverside. they are now living/contained in every homeware item on 19th floor (tower B, Thu Thiem Sky building/NVH/TĐ/Q2)

* by the bottom of the Saigon bridge, B shreds every inch of a piece of white fabric on the dead body of a boat

* along 2km of Thu Thiem tunnel, C and the water hyacinth walk across the bottom of the river

* one after another by the window of room B19.05:

* a ferry, a rope, a small boat, an old uniform set folded and D

* along the market of old tool shops, E is looking for an old anchor

(from the artists)

 

Saturday, September 8
2 pm to late

location: apartment B.19.05, 19th floor, tower B, Thu Thiem Sky building, Nguyen Van Huong, Thao Dien, District 2, HCMC.

free of charge

Tác phẩm cuối phiên của Phụ Lục thuộc chương trình lưu trú sáu tháng tập trung vào nghệ thuật trình diễn tại MoT+++.

Phụ Lục quyết định bảo lưu không gian sinh sống của căn hộ họ đang ở để hướng đến nó như một phương cách tiếp cận môi trường, không gian mới. Trong và ngoài căn phòng, sự kết nối và cộng sinh của bản thân những hình ảnh hay vật thể, thậm chí là cả mùi vị, không khí, độ cao, sức gió, đường chân trời…

Quang cảnh sông nước dần được hiện lên cùng với sự trôi dạt, những hồi tưởng đan xen với nhịp biến đổi của đô thị.

 

Từ phòng B19.05

* A đã tha lên những đám bèo Lục Bình ven sông Sài Gòn. chúng đang sống trong từng thể tích của các đồ gia dụng trên tầng thứ 19 (tòa B, Thủ Thiêm Sky/NVH/TĐ/Q2)

* phía chân cầu Sài Gòn, B tước từng thớ vải trắng trên 1 xác tàu cũ.

* suốt 2km hầm Thủ Thiêm, C cùng đám bèo ngang qua lòng sông

* lần lượt trôi ngang qua ô cửa kính phòng B.19.05:

* chiếc xà lan, sợi thừng, con thuyền nhỏ, bộ đồng phục cũ được gấp lại và D

* dọc theo dãy chợ vật liệu cũ, E đi tìm chiếc mỏ neo.

(viết bởi Phụ Lục)

 

Thứ Bảy, ngày 8 tháng 9
2h chiều đến khuya

Địa điểm: B.19.05, tầng 19, tháp B, tòa nhà Thủ Thiêm Sky, Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

vào cửa tự do