A. Farm, a collaborative residency between Nguyen Art Foundation, MoT+++, and Sàn Art, is now open to applications. A converted factory, with 6 large studios, a spacious gallery and a sunlit courtyard, A. Farm would like to encourage every artist of any age and any career stage to examine how this platform might benefit their artistic practices. Apply now for the 1st residency Season from December 2018 to May 2019!

Two Vietnamese artists and one Southeast Asian artist will be offered production funds (US$850), travel funds (as reimbursement up to US$220)*, a stipend (up to US$180/month), living quarters and large studio, with communal kitchen and other shared facilities. Within the residency period, artists are expected to lead a public workshop/presentation alongside producing a new body of work. All artists will be linked to a talking partner – who may be an artist, writer, or curator – in order to generate critical dialogue and assist with artistic production.

A. Farm also accepts domestic and international applications for a negotiable time and at the fee of US$500/month.

 

APPLICATION PROCEDURE

Please submit by email to a.farm.saigon@gmail.com, titled “Application: Residency at A. Farm”
1. CV (maximum 1 page)
2. Artist statement (maximum 1 page)
3. PDF file (maximum 10 pages) with full details of your selected artworks (title, size, media etc.)
4. Cover letter explaining what you aim to achieve personally and professionally from your time at A. Farm
Applications can be made in Vietnamese or English

Deadline for Applications: September 30th 2018

Applications are initially shortlisted by MoT+++ and San Art teams. An external and non-fixed juror then selects the final successful candidates. Results will be communicated between October 14th – 26th, 2018.

A. Farm aims to ensure gender equity in the selection of residents.

* For residents who require a visa for Vietnam, please note that A. Farm will cover one single-entry for three months which is then extended. The resident is required to pay the visa collection fee upon arriving at the airport.

For General Applications (time-flexible, open to any artist of any nationality), outside this Open Call period, applications can still be made following the procedure above and will be reviewed year-round on a rolling basis.

Should you have any inquiry please email a.farm.saigon@gmail.com, titled “Inquiry: Residency at A. Farm”

 

FAQ

I’m not sure if I am an artist, can I apply?
YES PLEASE. Please follow the application procedure and let us hear from you! A. Farm also welcomes curators, researchers, writers and other creatives or academics as we always look to expand the dialogues between our residents. Please inquire via a.farm.saigon@gmail.com

I cannot commit for 5 months, can I apply for a shorter period?
All funded artists (Vietnamese and Southeast Asia) are required to stay and work at A.  Farm for the stated duration of the residency. If your time cannot accommodate the entire period, you are welcomed to apply for the time-flexible residency; please note that there will be a residency fee of US$500/month for this.

I am from Saigon (Ho Chi Minh City), can I apply? If yes can I stay at home and just come to work in the studio at A. Farm?
YES please, do apply if you are based in Saigon. One important aspect of a residency is the sense of community, achievable when all resident artists are present. As A.Farm welcomes a dynamic range of interdisciplinary practitioners, you will benefit from being there and participate in the activities available. We will prioritize artists who would like to take full advantage of A. Farm facilities and community.

What is a talking partner? How do I benefit from one?
A talking partner is NOT a coach, nor a tutor, nor a supervisor, but rather one who would provide you with a listening ear and would be able to provide you constructive/critical feedback and/or references to assist with your artistic process. You could take advantage of our team’s diverse expertise (ask us!), or nominate your own talking partner, or our team could recommend you a suitable talking partner for your residency.

A. Farm, không gian lưu trú hợp tác giữa Nguyễn Art FoundationMoT+++ và Sàn Art hân hạnh gửi lời mời ứng tuyển cho mùa đầu tiên. Không gian A. Farm được nâng cấp từmột nhà máy gồm sáu studio lớn, một phòng triển lãm và không gian sân trời rộng rãi. Thân mời các nghệsĩ ởmọi lứa tuổi và giai đoạn nghềnghiệp đánh giá lợi ích của nền tảng lưu trú sáng tác này trên thực hành cá nhân của mình. Hãy gửi hồsơđăng ký tham gia mùa đầu tiên từtháng 12 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019!

2 nghệsĩ Việt Nam và 1 nghệsĩ khu vực Đông Nam Á sẽđược cung cấp chi phí sản xuất tác phẩm (850 đô la Mỹ), chi phí di chuyển (được hoàn lại ởmức tối đa 220 đô la Mỹ)*, phụcấp tiêu dùng (tối đa 180 đô la Mỹ/tháng), một khu sinh hoạt cá nhân và studio lớn cùng bếp và các tiện nghi chung khác. Trong thời gian lưu trú, song song với việc làm tác phẩm mới, các nghệsĩ sẽcần thực hiện một buổi workshop hoặc thuyết trình với công chúng. Tất cảcác nghệsĩ sẽđược kết nối với một “đối tác thảo luận“ (talking partner) – một nghệsĩ, người viết, hay giám tuyển – đểhỗtrợvà duy trì đối thoại mang tính phản biện cùng nghệsĩ trong quá trình làm tác phẩm.

Ngoài ra, A. Farm cũng nhận hồsơđăng ký từcác nghệsĩ trong nước và quốc tếđến lưu trú với thời gian linh hoạt với mức phí là 500 đô la Mỹ/tháng.

 

CÁCH ĐĂNG KÝ

Xin vui lòng gửi email tới a.farm.saigon@gmail.com với tiêu đề“Ứng tuyển: Lưu trú tại A. Farm”:

1. CV (tối đa 1 trang)
2. Giới thiệu vềthực hành của nghệsĩ (artist statement, tối đa 1 trang)
3. Tệp PDF (tối đa 10 trang) một sốtác phẩm chọn lọc với đầy đủchi tiết (tiêu đề, kích thước, chất liệu, v.v.)
4. Thưgiới thiệu trình bày những gì bạn muốn đạt được trong thời gian lưu trú tại A. Farm trên phương diện cá nhân và chuyên nghiệp

Toàn bộhồsơcó thểviết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Hạn chót ứng tuyển: ngày 30 tháng 9 năm 2018

MoT+++ và Sàn Art sẽlựa chọn sơkhảo các hồsơ, sau đó một giám khảo trung lập sẽchọn những ứng viên thành công cuối cùng. Kết quảsẽđược thông báo trong khoảng 14 – 26 tháng 10 năm 2018.

A. Farm mong muốn đảm bảo bình đẳng giới trong việc lựa chọn nghệsĩ lưu trú.

*Đối với các ứng viên cần thịthực đểlưu trú ởViệt Nam, xin lưu ý rằng A. Farm sẽbảo trợmột lần nhập cảnh thời hạn ba tháng và gia hạn thịthực đó. Nghệsĩ cần trảlệphí visa khi đến sân bay Việt Nam.

Đối với các hồsơứng tuyển chung (linh hoạt vềthời gian, dành cho nghệsĩ với quốc tịch bất kỳ), ngoài thời hạn lời mời ứng tuyển này, nghệsĩ vẫn có thểgửi hồsơtới A. Farm theo quy trình trên và sẽđược xét tuyển luân phiên quanh năm.

Nếu bn có bt kcâu hi nào, vui lòng email ti a.farm.saigon@gmail.com vi tiêu đ“Câu hi: Lưu trú ti A. Farm”

 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tôi không chắc liệu tôi có phải là nghệ sĩ, tôi có thể đăng ký không?
HOÀN TOÀN ĐƯỢC. Hãy gửi hồsơtheo quy trình đăng ký bên trên! A. Farm cũng chào đón các giám tuyển, nhà nghiên cứu, người viết và những người làm trong ngành sáng tạo hoặc học thuật khác. Chúng tôi luôn mong muốn mởrộng các cuộc đối thoại trong không gian lưu trú. Đểbiết thêm thông tin, vui lòng email cho chúng tôi qua a.farm.saigon@gmail.com

Tôi không thể cam kết 5 tháng, tôi có thể nộp đơn lưu trú thời gian ngắn hơn không?
Tất cảcác nghệsĩ được tài trợ(quốc tịch Việt Nam và Đông Nam Á) cam kết sống và làm việc tại A.Farm trong suốt thời gian quy định. Nếu không thểsắp xếp, bạn có thểđăng ký lưu trú với thời gian tuỳchọn nhưng xin lưu ý rằng bạn cần đóng khoản phí 500 đô la Mỹ/tháng cho hình thức lưu trú này.

Tôi sống ở Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh), tôi có thể nộp đơn không? Nếu có, tôi có thể ở nhà và chỉ đến làm việc trong studio tại A. Farm?
CÓ, hãy ứng tuyển ngay cảkhi bạn đang sống tại Sài Gòn. Một khía cạnh quan trọng của lưu trú là ý thức cộng đồng, một yếu tốchỉđạt được khi các nghệsĩ sinh hoạt và làm việc cùng nhau. A. Farm chào đón những người thực hành đa ngành năng động nên bạn sẽhưởng nhiều lợi ích nếu có mặt và tham gia toàn bộcác hoạt động tại đây. Chúng tôi sẽưu tiên các nghệsĩ muốn tận dụng đầy đủcác tiện ích và cộng đồng của A.Farm.

Đối tác thảo luận là gì? Lợi ích của đối tác đó là gì?
Đối tác thảo luận KHÔNG phải huấn luyện viên, người hướng dẫn, hay người giám sát, mà là người sẽlắng nghe bạn và cung cấp cho bạn phản hồi mang tính xây dựng/phản biện cùng những tham chiếu hữu ích cho quá trình làm nghệthuật của bạn. Bạn có thểtận dụng chuyên môn đa dạng của đội ngũ chúng tôi (hãy hỏi chúng tôi!), hoặc chỉđịnh đối tác thảo luận mà bạn muốn làm việc cùng, hoặc chúng tôi có thểđềxuất đối tác thảo luận phù hợp cho lưu trú của bạn.