Resident artist Ngô Thành Bắc, a member of Phu Luc (the Appendix Group), will transform MoT+++ exhibition space into his studio from June 22 to August 3, 2018. During this period he will create multi-disciplinary works including sculpture, sound, light and performance.

Visitors will have the chance to visit the artist studio – a space of experimentation and creation and often distant from public eyes – and observe Bac’s creative process. Opening hours might vary, so contact us on info@motplus.com for an appointment or join us on:

Saturday 28 July
1:00 pm – 5:00 pm

Location: Ground floor, Saigon Domaine, 1057 Bình Quới, Ward 28, Bình Thạnh District, Saigon, Vietnam

Free of charge

Nghệ sĩ lưu trú Ngô Thành Bắc, một thành viên của Nhóm Phụ Lục, sẽ biến không gian MoT +++ thành xưởng của anh từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 3 tháng 8 năm 2018. Trong thời gian này anh sẽ làm các tác phẩm đa ngành bao gồm điêu khắc, âm thanh, ánh sáng và trình diễn.

Người xem sẽ có cơ hội tham quan xưởng của nghệ sĩ – một không gian thử nghiệm và sáng tạo không phổ biến đối với công chúng – và quan sát quá trình sáng tác của Bắc. Giờ mở cửa có thể thay đổi, vì vậy hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ info@motplus.com để đặt lịch hẹn hoặc tham gia với chúng tôi vào nguyên ngày Thứ Bảy ngày 28 tháng 7 từ 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều.

Địa điểm: tầng trệt, khách sạn Saigon Domaine, 1057 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, TP HCM, Việt Nam

Miễn phí vào cửa