Ho Chi Minh City based artist Lapxuan Donguyen will give a presentation of her practice, which comprises performance, installations, drawings, and sculptures.

Often using durational performance as a point of departure for her work, Lap Xuan takes a minimalist formal approach to banal materials and concepts, squeezing poignant emotional dimensions out of everyday objects and actions.

Lap Xuan holds an MA from UNSW Art & Design and a BA from Nanyang University of Fine Art and has exhibited and performed both in Vietnam and internationally. She is also a co-founder of Coeverything, an artist-run art-book store, exhibition space, event venue, and cafe.

This informal presentation of Lap Xuan’s work will last for 45 minutes and will be presented in Vietnamese with English translation.

Sunday, June 10
5:30pm – 7:00pm

Location: Ground floor, Saigon Domaine, 1057 Bình Quới, Ward 28, Bình Thạnh District, Saigon, Vietnam

Free Entrance

Nghệ sĩ Lập Xuân, hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn, sẽ trình bày về thực hành của cô, bao gồm trình diễn, sắp đặt, vẽ và điêu khắc.

Thường xuyên sử dụng trình diễn kéo dài như một điểm khởi hành cho các tác phẩm của mình, Lập Xuân có cách tiếp cận đầy tính nghi thức tối giản đối với những nguyên liệu và khái niệm ‘thường’, ép những chiều xúc cảm sâu sắc ra khỏi các đối tượng và hành động hàng ngày.

Lập Xuân tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Nghệ thuật và Thiết kế trường Đại Học New South Wales (Úc) và Cử nhân Học viện Mỹ Thuật Nanyang (Singapore) và đã triển lãm và trình diễn cả ở Việt Nam và quốc tế. Cô cũng là đồng sáng lập Coeverything, một không gian triển lãm, giới thiệu các ấn phẩm nghệ thuật, tổ chức sự kiện và cafe do nghệ sĩ điều hành.

Buổi trình bày sẽ kéo dài 45 phút bằng tiếng Việt với phiên dịch tiếng Anh.

Chủ nhật, ngày 10 tháng 6
17:30 – 19:00

Địa điểm: Tầng Trệt, Saigon Domaine, 1057 Bình Quới, P. 28, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Vào cửa tự do