Our 6th sound experiment will start with an interactive performance titled ‘The Ignorant Schoolmaster‘ conducted by Alex McCarl, in which audience members will be invited to make sounds together using fun and intuitive iPad applications. This will be followed by a live electronic set by French, Shanghai-based artist Loads of Nothing. Finally, we will re-present a collaborative performance titled MAMO by Felipe Calderon Nurmi on the drums, Douglas Schmidt on the sax, and contemporary dancer Nguyen Chung. The evening closes with a group jam session.

Tuesday, May 15
6:00 – 8:30 pm

6:00-7:00 pm – The Ignorant Schoolmaster (interactive iPad jam)
7:00-7:30 pm – Loads of Nothing (live electronic set)
7:30-8:00 pm – MAMO (free jazz & contemporary dance)
8:00-8:30 pm – Jam session with all performers

location: Saigon Domaine, Ground Floor, 1057 Binh Quoi, Ward 28, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City.

entrance: 100.000 VND

Thử nghiệm âm thanh thứ 6 của chúng tôi sẽ bắt đầu với một trình diễn tương tác mang tiêu đề “The Ignorant Schoolmaster” (“Ông Giáo Ngốc”) do Alex McCarl thực hiện, trong đó khán giả sẽ được mời tạo âm thanh cùng các ứng dụng iPad trực quan và thú vị. Tiếp theo là set nhạc điện tử của Loads of Nothing, nghệ sĩ người Pháp sống ở Thượng Hải. Cuối cùng, chúng tôi sẽ trình bày lại màn trình diễn mang tính hợp tác có tên MAMO, với Felipe Calderon Nurmi chơi trống, Douglas Schmidt chơi sax, và vũ công đương đại Nguyễn Chung, và một ngẫu hứng nhóm để kết thúc đêm trình diễn.

Thứ Ba, 15 Tháng 5
18:00 đến 20:30

6: 00-7: 00pm – The Ignorant Schoolmaster (chơi iPad tương tác)
7: 00-7: 30pm – Loads of Nothing (set điện tử live)
7: 30-8: 00pm – MAMO (free jazz và múa đương đại)
8: 00-8: 30pm – Ngẫu hứng nhóm với tất cả các nghệ sĩ biểu diễn

Địa điểm: Tầng Trệt, Saigon Domaine, 1057 Bình Quới, P. 28, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Vé vào cửa: 100.000 VND