Marking the half-way point of performance plus (our 6-month performance art program) Happy Birthday Bill will be a celebration of performance art in all of its varied forms. The event will consist of a series of simultaneous performances by Vietnamese and international artists, which will take place inside and around the MoT+++ main space and garden, including performances by Bill Nguyen, Cam Xanh, Nguyen Dinh Phuong, resident artists Phu Luc (The Appendix Group) from Hanoi, and resident artist Enkhbold Togmidiirshev from Mongolia and a poetry reading outside on the lawn, featuring Quyen Nguyen, Maria Sowter, and David Willis (more readers TBA).

Sunday, May 6
4:00 pm to 7:00 pm

Location: Ground floor, Saigon Domaine, 1057 Bình Quới, Ward 28, Bình Thạnh District, Saigon, Vietnam

Entrance: free of charge

Đánh dấu gần nửa thời gian của performance plus, chương trình 6 tháng dành cho nghệ thuật trình diễn tại MoT+++, Happy Birthday Bill sẽ là một dịp đặc biệt ca tụng nghệ thuật trình diễn trong tất cả các thể hình đa dạng của loại hình nghệ thuật này. Sự kiện sẽ bao gồm một chuỗi trình diễn đồng thời xảy ra của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, trong và xung quanh không gian chính của MoT+++ và khu vực sân vườn, bao gồm trình diễn của Bill Nguyễn, Cam Xanh, Nguyễn Đình Phương, và Phụ Lục (The Appendix Group), cùng với đọc thơ bên ngoài trên bãi cỏ của Quyên Nguyễn, Alec Schachner, Maria Sowter, và David Willis.

Chủ Nhật, ngày 6 tháng Năm

16:00 tới 19:00

Địa điểm: Tầng Trệt, Saigon Domaine,1057 Bình Quới, P. 28, Q. BìnhThạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Vào cửa tự do.