Enkhbold Togmidshiirev will be stationed at MoT+++ for residencies of three weeks from early May 2018.

Enkhbold is one of Mongolia’s leading contemporary artists and has represented his country at the 56th International Art Exhibition, la Biennale di Venezia, in 2015, marking Mongolia’s first participation at the Biennale. Togmidshiirev, raised in a nomadic family, explores local traditions through performance. He has employed cultural objects such as a circular tent (ger) to animate narratives and engage in myth-telling.

His practice draws inspiration from the traditional Mongolian nomadic life and uses the ger as a metaphor for the universe. Organic materials such as horse dung, ash, rust, leather and wood are often found in his installations, referencing humans’ relationship with nature.

 

Big Day of Performances | Happy Birthday Bill (May 6, 2018)

In Conversation | Enkhbold Togmidshiirev (May 11, 2018)

Performance | Enkhbold Togmidshiirev (May 19, 2018)

 

Enkhbold Togmidshiirev sẽ lưu trú 3 tuần tại MoT+++ từ đầu tháng Năm năm 2018.

Enkhbold là một trong những nghệ sĩ đương đại hàng đầu Mông Cổ và đã từng đại diện cho đất nước của anh tại Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Thường niện tại Venice lần thứ 56 vào năm 2015, đánh dấu sự tham dự lần đầu tiên của Mông Cổ tại Lễ hội Nghệ thuật Thường niên này. Togmidshiirev, lớn lên trong một gia đình du mục, khám phá những truyền thống địa phương qua trình diễn. Anh sử dụngsử dụng các vật thể có tính văn hoá như một chiếc lều hình tròn để thổi sinh khí vào các câu truyện và tham gia vào việc kể chuyện thần thoại.

Thực hành của anh tái hiện nguồn cảm hứng đối với cuộc sống du mục truyền thống của người Mông Cổ và sử dụng Ger (một chiếc lều di động) như một phép ẩn dụ cho vũ trụ. Các vật liệu hữu cơ như phân ngựa, tro, gỉ sắt, da và gỗ thường được tìm thấy trong các sắp đặt của anh, nói đến mối quan hệ của con người với tự nhiên.

Big Day of Performances | Happy Birthday Bill (6 tháng Năm, 2018)

Trò chuyện với Enkhbold Togmidshiirev (11 tháng Năm, 2018)

Trình diễn | Enkhbold Togmidshiirev (19 tháng Năm, 2018)