MoT+++ artists in residence Phụ Lục (The Appendix group) conducted a workshop in performance art practices, including discussions and illustrations of how to use everyday objects to create novel situations, lead by Phụ Lục member Huy An.

The workshop was open to all and free of charge; no prior experience or knowledge of performance art was necessary for participation.

Saturday, April 7
4:00 pm to 6:00 pm

Location: Ground floor, Saigon Domaine, 1057 Bình Quới, Ward 28, Bình Thạnh District, Saigon, Vietnam

Free of charge

Các nghệ sĩ lưu trú tại MoT+++, nhóm Phụ Lục sẽ có một buổi workshop về các thực hành nghệ thuật trình diễn, bao gồm các thảo luận và giới thiệu về cách sử dụng các vật dụng hàng ngày để tạo nên các trình diễn mới lạ, được dẫn dắt bởi thành viên của Phụ Lục, nghệ sĩ Nguyễn Huy An.

Buổi workshop này dành cho tất các mọi người và vào cửa tự do, không cần thiết phải có kinh nghiệm hoặc kiến thức về nghệ thuật trình diễn trước đó, tuy nhiên, việc xác nhận đến tham dự trước là cần thiết, và số lượng người tham dự tối đa là 12 người.

Thứ Bảy, 7 tháng Tư
16:00 tới 18:00

Nếu bạn muốn tham dự, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua info@motplus.xyz hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi qua Facebook.

Địa điểm: Tầng Trệt, Saigon Domaine, 1057 Bình Qưới, P. 28, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Vào cửa tự do. Xác nhận tham dự trước là cần thiết.