sàn! is a performance conceived by Cam Xanh, featuring dancer and choreographer Lê Mai Anh as a guest.

the first stage of the performance began four hours before the audience arrived, when Cam Xanh began writing on the floor with pink chalk, covering the space from wall to wall with her signature. as the visitors arrived she was still scribbling away, covering the entire surface so the second stage could begin. in the second stage, the audience was invited to enter the room, inevitably scuffing the signature with their footsteps; this was swiftly followed by the third stage, in which contemporary dancer Mai Anh Le began to intentionally rub out the writing with her dance, while Cam Xanh followed after her, stoically replacing the smudged inscriptions.

the concentration with which Cam Xanh executed her task was contrasted by the actions of Mai Anh, who not only engaged with the space (gliding about the room, dragging her feet or hands to blur the signatures, and filling the air with her expansive gestures) but also occasionally engaged with the spectators, gently nudging them about, or sitting or standing next to them in a parody of spectatorship. the spectators were of course participants as well, as their bodies defined the space, both by marring the signatures—creating more work for the artist with their every movement—and by creating a shifting landscape for the performers to navigate.

the performance lasted about four hours and thirty-five minutes in total. the title of the performance sàn! means floor, platform, or support in Vietnamese.

Lê Mai Anh is a dancer and choreographer graduate of Rencontres Internationales de Danse Contemporaine in Paris. she has presented conceptual performances incorporating dance and poetry. Cam Xanh is a conceptual artist working with visual as well as performance art. she has a particular interest in language especially slam poetry.

sàn! trình diễn song song của Cam Xanh và Lê Mai Anh

sàn là trình diễn được hình thành bởi Cam Xanh, với sự tham gia mang tính tương tác của nghệ sĩ muá, biên đạo muá Lê Mai Anh.

màn đầu tiên của tác phẩm trình diễn bắt đầu bốn tiếng trước khi khán giả đến, khi Cam Xanh bắt đầu viết trên sàn với phấn màu hồng, phủ kín không gian với chữ ký của mình. khi người xem tới, cô vẫn mải miết viết, bao phủ toàn bộ bề mặt sàn để màn thứ hai bắt đầu. ở phần hai, khán giả được mời vào phòng, bước chân họ tự động làm mờ vết chữ kí; ngay tiếp sau là màn ba, khi vũ công đương đại Lê Mai Anh bắt đầu tác phẩm múa với chủ ý tẩy nhoè chữ viết trên sàn; trong khi đó Cam Xanh di chuyển theo, nhẫn nãi viết lại những dòng chữ đã mờ nhoà.

sự tập trung trong thực hành của Cam Xanh tương phản với chuyển động của Mai Anh, người không chỉ chủ động tương tác với không gian (trượt khắp phòng, miết bàn chân, bàn tay nhằm làm nhoè loạt chữ ký, lấp đầy không gian với những cử chỉ lan toả) mà còn tương tác với khán giả, huých nhẹ để định hướng di chuyển cho họ, ngồi hoặc đứng bên họ, dường như châm biếm tác phong của người xem. những người xem đương nhiên cũng là người tham dự, vì cơ thể của họ tác động lên không gian khi họ vừa làm nhoà chữ kí – tạo cơ hội cho nghệ sĩ làm việc mỗi lần họ di chuyển – vừa tạo nên một cảnh quan động, nơi người trình diễn phải tìm đường đi xuyên.

toàn bộ màn trình diễn kéo dài khoảng bốn tiếng, ba mươi lăm phút. Tiêu đề của trình diễn sàn! ngoài nghĩa đen trong tiếng Việt là mặt sàn, còn mang ý nền tảng, hỗ trợ.

Lê Mai Anh là diễn viên múa và biên đạo múa, tốt nghiệp từ trường Rencontres Internationales de Danse Contemporaine ở Paris. cô đã có những trình diễn ý niệm kết hợp giữa nghệ thuật nhảy và thơ ca. Cam Xanh làm một nghệ sĩ ý niệm làm việc với nghệ thuật thị giác cũng như trình diễn. Cam Xanh có sự quan tâm đặc biệt tới ngôn ngữ, và đặc biệt là thi ca.