Resident artists Phu Luc (The Appendix Group) shared further insights into their practice.

Appendix Group member Vu Duc Toan presented a performance piece.

Hanoi based performance art group Phu Luc (The Appendix) was founded in 2010 by six artists and is currently made up by four core members: Nguyễn Huy An, Vũ Đức Toàn, Nguyễn Song and Ngô Thành Bắc. From March to August, they will be based at MoT+++, acting as an anchor for performance plus.

Vietnamese with English translation.

Sunday, March 25
5:00 pm to 7:00 pm

Location: Ground floor, Saigon Domaine, 1057 Bình Quới, Ward 28, Bình Thạnh District, Saigon, Vietnam

Free of charge

Các nghệ sỹ lưu trú Phụ Lục (The Appendix) sẽ chia sẻ sâu hơn về thực hành của nhóm.

Vũ Đức Toàn, một thành viên của Phụ Lục, sẽ trình bày một tác phẩm trình diễn.

Nhóm nghệ sĩ trình diễn Phụ Lục đến từ Hà Nội Phụ Lục (The Appendix) được thành lập vào năm 2010 bởi sáu nghệ sĩ và hiện tại có bốn thành viên chính: Nguyễn Huy An, Vũ Đức Toàn, Nguyễn Song và Ngô Thành Bắc. Từ tháng Ba đến tháng Tám, nhóm sẽ lưu trú tại MoT+++, đóng vai trò nòng cốt trong performance plus.

Các nghệ sĩ Cam Xanh và Lê Mai Anh sẽ trình diễn sàn! trước buổi nói chuyện.

Thảo luận nghệ thuật trình diễn II
Chủ Nhật, 25 tháng Ba
17h:00 đến 19h:00

Địa điểm: Tầng Trệt, Saigon Domaine, 1057 Bình Quới, P. 28, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Vào cửa tự do