Some pictures sent from artist Dao Tung during his residency at 18th Street Arts Center, including series of event happening in one day Oct 14th, 2017 at 18th Street Arts Center: exhibitions, art-making workshops, live music, poetry, open studio by 5 resident artists from Netherlands, Poland, Taiwan, Vietnam and artists based in Los Angeles. 

Outside Dao Tung’s studio in 18th Street Arts Center, LA, USA.

Dao Tung’s open studio

Open studio of other artists joining the residency with Dao Tung

Outdoor events in the festival

For more information about the event, please see this link:
http://18thstreet.org/pico-block-party-translation/

Một số hình ảnh gửi từ nghệ sĩ Đào Tùng trong thời gian Tùng tham gia chương trình nghệ sĩ lưu trú tại 18th Street Arts Center, bao gồm một chuỗi sự kiện diễn ra trong một ngày 14/10/2017 của trung tâm 18th Street Arts Center gồm âm nhạc, thơ, triển lãm tác phẩm nghệ thuật, open studio (của 5 nghệ sĩ residency từ các nước Hà Lan, Ba Lan, Đài Loan, Việt Nam và các nghệ sĩ sống tại Los Angeles).

Bên ngoài studio của Đào Tùng tại 18th Street Arts Center

Mở xưởng của Đào Tùng

Mở xưởng của các nghệ sĩ khác cùng tham gia chương trình nghệ sĩ lưu trú với Đào Tùng

Các sự kiện ngoài trời diễn ra trong festival

Để xem thêm thông tin chi tiết về sự kiện này các bạn xem link dưới đây:

http://18thstreet.org/pico-block-party-translation/