This is the second solo show by Vietnamese artist Tuýp Trần at the space.

Psyche, Tuýp first exhibition, sought to confront contradictions and desires of the mind, repackaging them in allegorical and alluring imagery. In Persona Tuýp zooms out a little and raises many questions which are made visible through an exploration of religious, political and scientific narratives. Where do we get our personalities from? How do we navigate with the gulf between what we think we are and how we are perceived? To what extent are we in control of this process?

Our personas are bound to where we have come from and Tuýp chooses to align his selection with one of the most collectively recognisable origin tales: the Christian story, from Genesis to Revelation. Here, a supposed backstory of our moral makeup is visualised. In Touch of Creation, near-touching hands are foregrounded in a reference to Michelangelo’s famous fresco. Similarly, in Seed of Sins, we see two hands centered in the frame, this time depicting the iconic acceptance of the forbidden fruit and its implications of original sin. Cryptic patterns and protruding shapes dance and overlap, giving a sense of agitation and movement. A decorative yin-yang and a pointed nautical compass seem to embody both direction and tension. Here, Tuýp not only reminds us of our potential for sin, but ask us to consider where it comes from, by looking deeper.

In terms of introspection, Tuýp recognises that his process entails ‘delving deeply for detail’ and that sometimes it would be useful to have a harness in order to re-position. The pieces are replete with images that offer boundless intrigue, taking on renewed significance with each new journey the eye has made to find them. Tuýp has suggested that a significant premise for his work is the notion that ‘everything comes from something’.

In the collection’s largest piece, we see a psychedelic skyline with boozy figures emerging from a forest of shape and colour. These strange portraits loom large in front of a speckled sky that is fiery, moonlit and amethyst. They are thrilling personas: charged, sexualised, depraved and leering. There is the sense of hidden impulses being extracted and worn as a mask. Tuýp uses patterns and symbols to connect them irrevocably to their environment, giving the sense that they melt into one at the base. Is the viewer being challenged to consider the extent to which we are a product of our environment? If so, then what control do we have over this process and how it informs the way we are perceived?

Our notions of ‘persona’ then, like the pieces in this exhibition, present themselves ambiguously. They come from somewhere, but their origins are dazzling and difficult to discern. Tuýp shows this struggle and it is one that we all relate to. However, bewildering, we are invited to delve in for a closer look.

Location: Saigon Domaine, Ground Floor, 1057 Binh Quoi, Ward 29, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Đây là triển lãm cá nhân thứ hai của nghệ sĩ Việt Nam Tuýp Trần tại đây

‘Psyche’, triển lãm đầu tiên của Tuýp, tìm cách đối mặt với những mâu thuẫn và khao khát của tâm trí, gói ghém chúng lại trong những hình tượng cuốn hút giàu tính dụ ngôn. Trong ‘Nhân dạng’, Tuýp phóng tầm nhìn rộng hơn ra một chút và đặt ra nhiều câu hỏi lộ diện qua một cuộc khám phá các trần thuật khoa học, chính trị và tôn giáo. Những nét tính cách riêng biệt của ta từ đâu mà có? Làm sao để chèo lái miền khơi nằm giữa cách ta hình dung về chính mình và cách người khác nhận thức về ta? Ta có thể kiểm soát được bao nhiêu phần quá trình này

Nhân dạng gắn liền với gốc tích và Tuýp lựa chọn đặt những gì anh đã khoanh vùng bên cạnh một trong số những câu chuyện nguồn gốc được đông đảo người biết đến nhất: chuyện kể Cơ đốc giáo, từ Sáng Thế đến Mặc Khải. Tại đây, một tiền truyện giả định về nền tảng đạo đức của ta được chuyển hoá thành hình ảnh. Trong Bàn tay tạo hoá, những bàn tay gần chạm đến nhau được đẩy bật lên như một tham chiếu tới bức tranh tường nổi tiếng của Michelangelo. Tương tự, trong Mầm mống tội lỗi, hai bàn tay nằm ở trung tâm phỏng tả hành vi đậm tính biểu tượng – nhận trái cấm cũng như những ám thị phái sinh về tội lỗi bản nguyên. Những mô-típ kỳ bí cùng những hình thù vươn nhô nhảy múa và xếp chồng lên nhau, tạo ra cảm giác về sự bứt rứt, về chuyển động. Hình âm dương được trang hoàng cùng la bàn đi biển dường như hiện thân cho cả phương hướng lẫn sự giằng xé. Ở đây Tuýp không chỉ gợi nhắc về mầm tội lỗi tiềm ẩn trong ta mà còn yêu cầu ta ngẫm về nguồn gốc của nó, bằng cách nhìn sâu thêm vào chính ta.

Khi tự nhìn lại, Tuýp nhận ra quá trình làm việc của anh kéo theo chuyện ‘lặn sâu mò tìm những chi tiết’ và rằng đôi khi có được sợi dây cương hãm mình lại hữu ích cho việc tái định vị. Tác phẩm của anh ngồn ngộn những hình ảnh với tiềm năng kích thích trí tò mò vô biên, liên tục khoác lên những ý nghĩa mới mỗi khi mắt ta chu du dõi tìm chúng. Tuýp gợi ý rằng tiền đề quan trọng trong tác phẩm của anh chính là quan niệm “mọi thứ đều bắt nguồn từ một thứ gì đó”.

Trong tác phẩm khổ lớn nhất trong triển lãm, một đường chân trời chờn vờn mê ảnh với những bóng hình liêu xiêu ngà ngà vươn lên giữa một rừng hình khối màu sắc. Những chân dung kì quái này phả bóng trên nền trời lấp láy, rực lửa, tím sắc thạch anh dưới ánh trăng. Chúng là những nhân dạng khiến ta run rẩy bồi hồi: hừng hực, gợi tình, phóng dật, đánh vào ta bằng ánh nhìn khiêu khích. Đây đó xuất hiện cảm thức về những thôi thúc ẩn tàng đang được chắt tách ra và trưng lên như một tấm mặt nạ. Sử dụng các mô-típ và biểu tượng, Tuýp thắt chặt các nhân dạng này vào môi trường quanh chúng, tạo cảm giác chúng đã tan quyện thành một. Phải chăng là người xem, ta đang chịu thách thức phải suy ngẫm xem liệu bản thân ta có bao phần là thành phẩm của ngoại cảnh? Đối với quá trình này ta có được bao nhiêu kiểm soát và nó ảnh hưởng ra sao lên cách người khác nhận thức về ta?

Và khi ấy, những quan niệm của ta về “nhân dạng”, giống như những tác phẩm trong triển lãm này, mang hiện diện hết sức mơ hồ. Ắt rằng chúng bắt nguồn từ đâu đó, nhưng nguồn gốc của chúng lại lấp loá, khó phân định. Tuýp chỉ ra khó khăn này và chúng ta đều có thể đồng cảm. Mặc cho kết quả có gây hoang mang bối rối cỡ nào, vẫn có lời mời ta cùng lặn sâu vào để nhìn được sát hơn.

Thời gian triển lãm: 1/9 – 30/9/2017
Tại: Saigon Domaine, Tầng Trệt, 1057 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh