The Picture Will Still Exist* is a group show featuring photographs, paintings and video works selected from Post Vidai Collection. The exhibition showcases eight established and emerging Vietnamese artists and collective, including Dinh Q. Le, Hoang Duong Cam, Howard Henry Chen, Le Quy Tong, Ngoc Nau, Phuong Linh, The Propeller Group and Vo An Khanh. A number of artworks, such as Dinh Q. Le’s WTC in four moments (2014), The Propeller Group’s AK-47 vs. M16 (2015) and Phuong Linh’s Sanctified Clouds (2012-2015), will be on display for the first time to Vietnamese public.

Referring to photography, once a photograph is captured, it freezes a moment. It is the moment, which will forever represents an angle of reality that the camera holder determined to shoot. Susan Sontag has argued that photographs are ‘memento mori’ – mortality, when they ‘testify to time’s relentless melt’. Indeed visual artists have been using this medium as a way to reflect, analyze, fictionalize and even corrupt the reality. The Picture Will Still Exist showcases how diversely artists can treat photography – metaphorically and physically. The politics of photography becomes visible through its aesthetics and the process creating such aesthetics: for example stretching an instant of less than one second of an terrorist image into six minutes; deliberately distorting a historic photograph to erase its original context; or preserving the trice of two flying bullets in a flesh-alike gel block.

The Picture Will Still Exist demonstrates the prolificacy of Post Vidai, when one medium, photography, can be appreciated in multiple aspects of the collection. It hopes to bring the viewers distinct and poetic worldviews from limitless extension of photography in particular and visual arts in general.

The exhibition is curated by Arlette Quỳnh-Anh Trần, Director and Curator of Post Vidai.

* The title is a phrase quoted from the first chapter ‘In Plato’s Cave’ from Susan Sontag’s book ‘On Photography’.

Location: Saigon Domaine, Ground Floor, 1057 Binh Quoi, Ward 29, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

About Post Vidai 

Established in 1994, Post Vidai is the unique collection that focuses on the development of Vietnamese contemporary art. ‘Vidai’ in Vietnamese means ‘great’ or ‘monumental’, which was used widely in propaganda slogans and posters. The use of this term is a playful way of collecting the artistic gestures after the establishment of ‘Doi Moi’, Vietnam’s ‘great’ economic reforms of the late 1980s. Post Vidai is a title that provokes questions of ambition, to imagine a space and time inspired by the past but looking towards a prosperous future in Vietnam. It is also a phrase that reflects the focus of the collection – the post Doi Moi generation, when contemporary art started its practice and discourse in Vietnam.

www.postvidai.com

‘Bức hình vẫn còn đó*’ là một triển lãm nhóm giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh, tranh và video được chọn lọc từ bộ sưu tập Post Vidai. Một số tác phẩm, như WTC ở 4 thời khắc của Đinh Q. Lê (2014), AK-47 vs. M16 (2015) của The Propeller Group và Mây hóa thánh (2012-2015) của Phương Linh, sẽ lần đầu tiên ra mắt công chúng Việt Nam. Triển lãm gồm 8 cá nhân và nhóm nghệ sĩ Việt Nam đang lên và đã thành danh: Đinh Q. Lê, Hoàng Dương Cầm, Howard Henry Chen, Lê Quý Tông, Nguyễn Hồng Ngọc (Ngọc Nâu), Phương Linh, The Propeller Group và Võ An Khánh.

Nhắc đến nhiếp ảnh, khi một tấm ảnh được chụp, nó đóng băng một khoảnh khắc. Khoảnh khắc này sẽ đại diện vĩnh viễn cho một góc nhìn về hiện thực mà người cầm máy muốn lưu lại. Susan Sontag tranh luận rằng, các tấm ảnh chụp là ‘memento mori’ (tiếng Latinh, tạm dịch là: hãy nhớ rằng bạn rồi sẽ chết) – sự chết, khi chúng ‘chứng giám cho sự tan biến không ngừng nghỉ của thời gian’. Thực tế cho thấy các nghệ sĩ thị giác đã sử dụng nhiếp ảnh như một cách phản chiếu, phân tích, hư cấu hoá, thậm chí làm sai đi hiện thực. Bức hình vẫn còn đó là một triển lãm về sự đa dạng trong cách nghệ sĩ sử dụng nhiếp ảnh, vừa mang tính ẩn dụ vừa trong việc can thiệp vật lý với chất liệu này. Tính chính trị của nhiếp ảnh thể hiện rõ qua thẩm mỹ của nó và quá trình kiến tạo nên thẩm mỹ đó: ví dụ như việc kéo dãn độ dài khoảnh khắc diễn ra trong chưa đầy 1 giây của một hình ảnh khủng bố thành 6 phút; bóp méo một cách chủ ý những bức ảnh lịch sử để xoá bỏ bối cảnh ban đầu của nó; hoặc lưu giữ đường bay của 2 viên đạn trong một khối thạch đông.

Bức hình vẫn còn mãi là một triển lãm thể hiện bề dày sưu tập của Post Vidai, khi chỉ với một phương thức nghệ thuật ‘nhiếp ảnh’, ta có thể được cảm nhận và chiêm nghiệm qua nhiều góc độ khác nhau. Triển lãm hi vọng đưa người xem trải nghiệm những thế giới quan sắc sảo và thơ mộng, đến từ sự mở rộng vô tận của nhiếp ảnh nói riêng và nghệ thuật thị giác nói chung.

Triển lãm được lên ý tưởng và thực hiện bởi Arlette Quỳnh-Anh Trần, Giám đốc và Curator của Post Vidai.

*Tiêu đề trích dẫn từ chương đầu mang tên ‘Trong hang động Plato’ trong cuốn sách ‘Bàn về Nhiếp ảnh’ của Susan Sontag.

Về Post Vidai 

Thành lập năm 1994, Post Vidai là bộ sưu tập độc đáo chuyên tập trung vào sự phát triển của nghệ thuật đương đại Việt Nam. ‘Vidai’, hay là ‘vĩ đại’ trong tiếng Việt, được dùng phổ biến trong các áp phích tuyên truyền trước kia. Việc sử dụng cụm từ này trong tên gọi của bộ sưu tập như một cách chơi chữ hài hước về việc chọn mua các hoạt động nghệ thuật kể từ sau chính sách Đổi Mới – cuộc cải cách kinh tế diễn ra vào cuối thập niên 80. Với các tác phẩm nghệ thuật đang sở hữu, Post Vidai tham vọng tạo ra một miền tưởng tượng giữa không gian và thời gian phản ánh lịch sử, đồng thời hướng về một tương lai sáng lạn cho Việt Nam. Tên gọi ‘Post Vidai’ cũng nêu bật mối quan tâm đặc thù của bộ sưu tập – thế hệ hậu Đổi Mới, khi nghệ thuật đương đại bắt đầu được thực hành và thảo luận ở Việt Nam.

www.postvidai.com

Thời gian triển lãm: 22/6 – 22/8/2017
Tại: Saigon Domaine, Tầng Trệt, 1057 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh