“At any place, with/out a name.”

“địa/phương ~ local-liti” is a group exhibition inaugurated by Sao La and also to kick-start Art Walk part deux through 10 art studios in Ho Chi Minh City with many other activities throughout the month of October.

“địa/phương ~ local-liti” opens up a space that is familiar yet strange, inviting the visitors to experience and explore deeper into the existing surface of each work; where, next to the messages and personal stories, the works are all directly or indirectly evoke the notion of “place”, beyond the geographical boundaries.

“địa/phương ~ local-liti” can be considered as a suggestive theme for this year’s “Art Walk” program, which aims to broaden the concept of interaction between exhibition space and the viewers

Participating artists:

Trần Văn Thảo
Hoàng Tường Minh
Trần Việt Hưng
Ngô Đình Bảo Châu
Chicko
Nguyễn Văn Đủ
Lưu Chữ
Lê Phi Long
Lu Nguyen
Đào Tùng
Sto Len
Đỗ Nguyễn Lập Xuân
Sao La

** Music performers: 

Datmaniac
Nguyễn Hồng Giang

(Art Walk 2016 is kindly funded by CDEF)

Location: Saigon Domaine, Ground Floor, 1057 Binh Quoi, Ward 29, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

“Ở bất cứ đâu, nơi được gọi tên.”

“địa/phương ~ local-liti”, một triển lãm nhóm được thực hiện bởi Sao La đồng thời cũng mở đầu cho “Dạo Bước Nghệ Thuật” lần 2 qua 10 không gian xưởng nghệ sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh cùng những hoạt động nghệ thuật khác trong suốt tháng Mười.

“địa/phương ~ local-liti” mở ra một vùng đất tuy thân quen mà lạ lẫm, mời gọi cuộc thăm thú và tự trải nghiệm nơi sâu hơn bề mặt hiện hữu của mỗi tác phẩm; nơi mà, bên cạnh những thông điệp và câu chuyện riêng thì các tác phẩm đều trực tiếp hoặc gián tiếp khơi gợi ý niệm về “nơi chốn”, vượt ra khỏi ranh giới thuộc tính địa lý.

“địa/phương ~ local-liti” có thể được xem như là một gợi đề, đầu mút cho cuộc Dạo Bước Nghệ Thuật năm nay, mở rộng khái niệm tương tác giữa người xem và không gian triển lãm.

Nghệ sĩ tham gia:
Trần Văn Thảo
Hoàng Tường Minh
Trần Việt Hưng
Ngô Đình Bảo Châu
Chicko
Nguyễn Văn Đủ
Lưu Chữ
Lê Phi Long
Lu Nguyen
Đào Tùng
Sto Len
Đỗ Nguyễn Lập Xuân
Sao La

** Trình diễn âm nhạc: 
Datmaniac
Nguyễn Hồng Giang

(Chương trình được tài trợ bởi CDEF)

Thời gian triển lãm: 1/10 – 1/11/2016

Tại: Saigon Domaine, Tầng Trệt, 1057 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh