With the idea of artist books, artwork in this exhibition express new mindset. The artists asked questions: what is “publication,” “distribution,” or “prints”? The exhibition explore what is an art space, questioning whether a flat surface of a paper can become “a space,” when the three dimensional artwork could turn into another complex when it is on a paper? And when text, writings, and poems could pair with visual elements to become a work of art? Different with traditional way of displaying art, books, prints, and small press could reach the audience directly. The audience becomes participants when they hold in their own hands not a product or a book, but a piece of artwork, which allows them to explore it their own way. Thus Kệ. (the word has two meanings in Vietnamese: bookcase, and “I don’t care”) is not about books nor bookcase, but indicate new attitude among young people in Vietnam “kệ.” This attitude was criticized as irresponsible but indeed, it shows a new mindset in which young people are ready to reject what is old and tradition to express their mind and action in new, free, and rennovative ways.

Location: 103 Dong Khoi, District 1, Ho Chi Minh City

Với khái niệm “ấn phẩm nghệ thuật” các sáng tác trong triển lãm này hướng tới cái nhìn mới về sự phá cách trong xu hướng thể hiện và chuyển tải. Các nghệ sĩ đặt câu hỏi thế nào là “xuất bản,” “phát hành,” hay “ấn phẩm”? Triển lãm mở ra một cái nhìn mới về thế nào là không gian nghệ thuật, đặt ra câu hỏi liệu mặt giấy phẳng hai chiều có thể trở thành “không gian” hay không? Liệu sách có thể trở thành nơi triển lãm hay không? Khi nào thì sự chuyển biến từ không gian ba chiều của một tác phẩm nghệ thuật được chuyển hoá thành một hợp thể khác khi nó nằm trên mặt phẳng của tờ giấy? Và khi nào thì văn chương và thơ ca có thể kết hợp với các hình thức biểu hiện của thị giác để trở thành tác phẩm nghệ thuật? Không giống với các tác phẩm nghệ thuật truyền thống, tác phẩm nghệ thuật ở dạng sách và ấn phẩm có thể đến được với công chúng một cách trực tiếp. Họ đặt vào tay của người thưởng thức nghệ thuật không phải là sản phẩm, mà là một tư duy sáng tạo mới. Vì vậy, Kệ. không phải là kệ sách. Kệ. là thái độ tưởng như tiêu cực của những người trẻ tuổi ở Việt Nam nhưng thực chất phản ánh mong muốn từ bỏ lối suy nghĩ sáo cũ để tạo ra những phá cách phi truyền thống với một tư duy mới.